Kerstmarkt van Anderlecht

Kom van vrijdag 14 tot zondag 16 december naar het historische centrum van onze mooie gemeente en geniet van de traditionele kerstmarkt van Anderlecht. Chalets met ambachtelijke specialiteiten, kerstconcerten, een kerstparade en een groot vuurwerk kleuren deze 28e editie.

Meer infos

Maak kennis met de nieuwe verkozenen

Op maandag 3 december hebben de nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd. Ontdek wie er in de gemeenteraad zit en maak kennis met het nieuwe college van burgemeester en schepenen.

Stadsvernieuwingscontracten

In het kader van de Stadsvernieuwingscontract « Weststation », wordt een subsidie toegekend aan de acties voor sociale cohesie en voor het gemeenschapsleven.
Wij willen de projecten, die gunstig zijn voor de actoren van de wijk, aanmoedigen door hen er nauw bij te betrekken.
Bent u geïnteresseerd ? Aarzel niet om ons uw kandidatuurformulier over te maken.
U heeft tijd tot 28 februari.

Meer info

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)2 558 08 00

 info@anderlecht.brussels