Brand in de Passerstraat - 19 april

In de nacht van zondag op maandag heeft zich een omvangrijke brand met hinderlijke rookontwikkeling voorgedaan in de Passerstraat te Anderlecht. Het vuur is ondertussen geblust. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld en een twintigtal personen werd in het ziekenhuis opgenomen, waarvan vier brandweermannen. In de Rossinistraat wordt voor opvang gezorgd voor de personen die geëvacueerd werden. De buurtbewoners wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven.

Projectoproep - SVC 5 - 12 april tot 7 mei 2021

Het Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré start een nieuwe projectoproep op voor de verenigingen van de perimeter !

Er is een totaalbedrag van 50.000 euro beschikbaar om uw projecten rond de thema's "Toeëigening van de openbare ruimte" en de "Strijd tegen de uitsluiting" te ontwikkelen !

De doelstellingen ? Versterking van de sociale cohesie en de solidariteit, verbetering van de levenskwaliteit, de openbare ruimte aangenamer maken, ...

Geïnteresseerd ? Aarzel niet om uw ideeën in te dienen vóór 7 mei 2021 !

De projecten moeten in één van de thema's passen en aan ten minste één van de doelstellingen van deze projectoproep beantwoorden.

U vindt alle nodige informatie in de perimeter, het reglement, alsook het kandidatuurformulier.

Voor bijkomende inlichtingen of als u hulp nodig hebt bij het uitwerken van uw ideeën en/of het invullen van het kandidatuurformulier :

Contactpersoon :  Salima Jonniaux - sjonniaux@anderlecht.brussels

Oproep voor partners Programmatie 2021-2022

Het Sociale Zaken dienst lanceert een oproep om zijn activiteitenprogramma voor het seizoen 2021-2022 uit te breiden.

Deadline: 20 april 2021

Meer info

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)2 558 08 00

 info@anderlecht.brussels