Stedenbouwkundige aanvraag

Infrabel heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de bouw van haar nieuw hoofdzetel in de Frankrijkstraat.

U bent van harte welkom op een info-sessie omtrent dit nieuw project, op dinsdag 23 april, Frankrijkstraat 91 – 1070 Anderlecht, om 20u (Inschrijving verplicht).

Meer info

Projectoproep 2024 voor het verenigingsleven

Onze gemeente lanceert een projectoproep om verenigingen te versterken en synergieën tussen de verschillende VZW’s in Anderlecht te creëren. De geselecteerde projecten zijn gebaseerd op een van de 4 volgende thema’s:

  • Terugwinnen van publieke ruimte voor iedereen via collectieve creaties
  • Professionalisering van het verenigingsweefsel
  • Ouderschapsondersteuning en/of hulp aan eenoudergezinnen
  • Verkleinen van de digitale kloof door een partnerschap met Openbare Computerruimte (OCR)

Deadline: 21 april 2024

Reglement en praktische info
Selectiecriteria
Kandidaatstellingsformulier

Oproep aan vrijwillige assesors voor de verkiezingen

Onze gemeente roept vrijwilligers op onder de burgers die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten van Anderlecht om bijzitter te zijn in een van onze 66 stembureaus tijdens de verkiezingen van 9 juni en/of 13 oktober 2024. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan vóór 30 april 2024 een e-mail naar verkiezingen@anderlecht.brussels en geef aan voor welke datum(s) je je wilt opgeven als vrijwilliger!

Meer info

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels