Actualité

affiche

Nieuwe route voor buslijn 89

Sinds september volgt buslijn 89 een nieuwe route. Na de halte Peterbos voert het traject voortaan voor onbepaalde tijd langs de Prins van Luiklaan, de Ninoofsesteenweg, de Scheutlaan en de Birminghamstraat. De MIVB en de gemeente bestuderen een ontwerp voor de herinrichting van de Graindorlaan, Herbettelaan en de Paulsenlaan, waardoor buslijn 89 weer de normale route zal kunnen volgen.

Meer info

affiche

Geweld tegen vrouwen | STOP

De maand november wordt over heel de wereld erkend als de maand tegen geweld op vrouwen.

Hoewel dit een belangrijk symbolisch signaal is, moeten we niet vergeten dat we de strijd het hele jaar door moeten voeren, 12 maanden op 12!

Vervoeg ons in deze strijd en toon ons je solidariteit door een paars handje op je sociale netwerken te zetten of de affiche die je HIER kan downloaden op je raam te plakken.

AFFICHE

Wayezstraat viert Halloween

Vier op zondag 31 oktober van 10u tot 18u Halloween met je vrienden en familie in de Wayezstraat! Er zal een grote braderie zijn van de handelaars, een griezelige stoet, light painting, een vuurshow, een Dracula ballonbeeldhouwer, heksengrimage, een disco springkasteel, een zombies run, een onderzoekspel in de winkels van Wayezstraat, ...

Meer info

anderlecht.be

Het Reizigershuis

Het Reizigershuis is verheugd aan te kondigen dat het op zoek is naar nieuwe partners voor het programma voor 2022.

Onze doelstelling is het organiseren van artistieke, creatieve, ludieke, sportieve en educatieve activiteiten die ontmoetingen en uitwisselingen tussen culturen aanmoedigen en de verwezenlijking bevorderen van een ruimte gewijd aan internationale solidariteit, voor zowel nieuwkomers als de bevolking van Anderlecht en Brussel (kinderen, jongeren, volwassenen, senioren). We zouden ook graag lezingen, workshops en opleidingen voor het brede publiek organiseren.

Deze activiteiten moeten in het teken staan van vijf landen (diaspora, geografische gebieden, etnische groepen, culturen, enz.) moeten eren : Rusland (januari-februari), Turkije (maart-april), Senegal (mei-juni), België (september-oktober) en Mexico (november-december).

Het doel is maximaal 4 soorten activiteiten te organiseren over een periode van 2 maanden voor elk land. De frequentie van deze activiteiten zal variëren naargelang het soort activiteiten.

 • Bijvoorbeeld: De workshops kunnen een- of tweemaal per week worden gehouden.
 • We kunnen een film of een documentaire of beide organiseren voor één of meer landen.
 • We kunnen één of twee tentoonstellingen per land organiseren.
 • Hetzelfde geldt voor de lezingen, boekenclubs, dansvoorstellingen, concerten of andere muzikale projecten.
 • Leeshoek: Het hele jaar door (boeken worden om de twee maanden vervangen)
 • Voor het theater kan worden gedacht aan de organisatie van een project rond levendig theater, actietheater of een klassiek toneelstuk

Ook zouden we graag een video-opname van hoge kwaliteit verkrijgen voor de verspreiding van de activiteiten op het internet. Daarom zijn we ook op zoek naar dienstverleners die op dit gebied actief zijn.

Voor alle vragen om informatie of voor het inschrijvingsformulier, gelieve ons per e-mail te contacteren op het volgende adres:cblairon@anderlecht.brussels

Oproep voor partners

beeld

Reizigershuis | Oproep tot partners

Het Reizigershuis is op zoek naar nieuwe partners voor het programma voor 2022. Onze doelstelling is het organiseren van activiteiten die ontmoetingen en uitwisselingen tussen culturen aanmoedigen en de verwezenlijking bevorderen van een ruimte gewijd aan internationale solidariteit. Deze activiteiten moeten in het teken staan van Rusland, Turkije, Senegal, België of Mexico.

Meer info

affiche

Fototentoonstelling "Stadsdieren"

In het kader van het feest voor dierenwelzijn geeft fotograaf Stefan Tavernier-Laurens ons zijn visie op het leven van dieren in de stad.

De tentoonstelling wordt tentoongesteld van 11 oktober tot 20 december op verschillende plaatsen.

Meer info

AFFICHE

Clean Up Days Anderlecht

Neem deel aan Cleanup Days in Anderlecht met de paarden Goliath en Germinal van de coöperatieve Hyppy, die de kar met het ingezamelde afval zullen voorttrekken. Na de afvalinzameling is er nog een workshop afval sorteren voorzien. De volgende Cleanup Days vinden plaats op 7 november (Vijverspark) en 5 december (Dapperheidsplein).

Inschrijven is niet nodig, wij voorzien al het nodige materiaal.

Meer info

AFFICHE

Waar en wanneer zich laten vaccineren dicht bij huis?

Om de vaccinatie voor iedereen toegankelijk te maken, organiseert de gemeente van Anderlecht elke week vaccinatiepunten in uw buurt. U hoeft geen afspraak te maken, de vaccinatie is volledig gratis en er zijn geen administratieve formaliteiten. Van maandag tot donderdag van 10u tot 17u en op vrijdag van 13u tot 20u.

 • Van 18 au 22 okt: Anderlechtse Haard + Bizetplein
 • Van 25 au 29 okt: Ruimte Marc Bernard + Luchtvaartsquare
 • Van 1 tot 5 nov: Dr Zamenhoflaan + Participatiehuis
 • Van 8 tot 16 nov: OCMW + Martin Luther Kingplein

Meer info

Megafon

Online enquête Megafon | Ontdek de resultaten

Bedankt aan alle personen die de grote online enquête « Megafon, mijn stem voor mijn wijk » hebben beantwoord.

Bekijk de video om de algemene resultaten van Anderlecht te ontdekken.

Wilt u meer weten? Surf dan naar https://anderlecht.monopinion.belgium.be

logo

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!

logo

Uw uittreksel uit het strafregister rechtstreeks downloaden

Dit was al een tijdje gepland, maar het is nu werkelijkheid! U kunt voortaan gratis een uittreksel uit het strafregister verkrijgen op IRISbox, via een snelle download.

U vindt deze nieuwe functie op de homepage, onder Diensten. Zodra u bent ingelogd, moet u het model selecteren dat overeenstemt met de aanvraag, de taal van het document en het uittreksel zal in pdf-formaat beschikbaar zijn.

Gelieve er echter rekening mee te houden dat, indien het gevraagde uittreksel verband houdt met een activiteit waarbij u in contact komt met minderjarigen, model 596-2, voorafgaande controleformaliteiten bij de politiediensten moeten worden uitgevoerd, waardoor rechtstreeks downloaden onmogelijk is. In dat geval zal, zodra de toestemming van de politie is ontvangen, uw uittreksel u per e-mail worden toegezonden of, indien u een papieren versie wenst, zullen wij u informeren zodra het beschikbaar is bij de receptie van onze centrale administratieve zetel (Frankrijkstraat 99).

anderlecht.be

Studenten

Studenten (eerste inschrijving)

Opgelet : Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels met als onderwerp "Student + Naam (namen) en achternaam (-namen)".

 

Studenten (hernieuwing van het verblijf)


Voor de verlenging van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier opgesteld in IRISbox. Dit stelt ons in staat om de documenten die voor de vernieuwing worden gebruikt, rechtstreeks te analyseren.

Zodra de analyse is voltooid, zullen onze diensten u op de hoogte houden omtrent de volgende stappen binnen de procedure.

U vindt het IRISbox formulier door hier te klikken.

 

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel  niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar 2020-2021 een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken

logo

Studenten - inschrijving en vernieuwing

Europese en niet-Europese studenten - inschrijving en vernieuwing

De maatregelen die als gevolg van de COVID-19-pandemie worden opgelegd, hebben het gemeentebestuur gedwongen maatregelen te nemen om het aantal personen dat tegelijkertijd in onze gebouwen aanwezig is, onder controle te houden. Aangezien we ons goed bewust zijn van de moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor studenten met strakke deadlines, hebben we besloten alternatieven in te voeren.

Europese studenten - eerste inschrijving.

Voor nieuwe inschrijvingen van Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "europe@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd. Niet-Europese studenten - eerste inschrijving Voor nieuwe inschrijvingen van niet-Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "etrangers@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd.

Niet-Europese studenten - vernieuwing van het verblijf

Voor de vernieuwing van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier beschikbaar op IRISbox. Met dit formulier kunnen de documenten die nodig zijn voor de vernieuwing rechtstreeks worden geanalyseerd. Als deze documenten in orde zijn, krijgt u een afspraak om uw nieuwe verblijfsvergunning te komen aanmaken. Indien dit niet het geval is, wordt u nadere informatie toegestuurd over hoe u deze moet vervolledigen. U kunt het formulier vinden door hier te klikken.

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel  niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar 2020-2021 een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken

logo

Participatieve enquête over het GBP

Vanaf vandaag staat de participatieve enquête over het GBP 2024 online!  Deze raadpleging, gericht naar het grote publiek en alle stakeholders van het gewest, is in aanloop naar de wijziging van het GBP. Deze wijziging is de aanleiding om de kaarten, begrippen en voorschriften te actualiseren en de uitdagingen van morgen te integreren in het nieuwe GBP.  De Brusselse regering gaf immers 5 uitdagingen voor de aanpassing van het GBP: de verweving van de functies, de ont/verdichting, de mobiliteit, groene netwerken en stadslandbouw. Het GBP is een belangrijk plan omdat het wettelijk bepaalt wat waar mag worden gebouwd. Het is van toepassing op alle projecten en bepaalt hoe de stad functioneert.
Je kan de enquête hier vinden: http://www.gbp2024.brussels

Deel deze enquête liefst zo veel mogelijk in uw netwerk.

affiche

Bizet | Stel uw ideeën voor om de buurt te verbeteren!

Nu het Gewest het programma van het duurzaam wijkcontract Bizet heeft goedgekeurd, lanceert de gemeente Anderlecht een oproep naar socio-economische projecten.

Deadline: 03 november 2021 tot 10u00

Meer info
Photo d'illustration

Zone Zuid - Geef uw mening

Van 1 september tot 2 november loopt het openbaar onderzoek in verband met het richtplan van aanleg RPA voor de zone "Zuid". Tijdens deze openbare raadpleging kunnen alle belanghebbenden kennis nemen van de details van het project en hun opmerkingen kenbaar maken via de gemeente of per post of op de website www.perspective.brussels via een onlineformulier.

Meer info

anderlecht.be

Zuidwijk openbaar onderzoek

Geef uw mening over het ontwerp van Richtplan van aanleg!

Openbaar onderzoek

1 september > 2 november 2021

Van 1 september tot 2 november 2021 loopt het openbaar onderzoek in verband met het richtplan van aanleg RPA voor de zone "Zuid". Tijdens deze openbare raadpleging kunnen alle belanghebbenden kennis nemen van de details van het project en hun opmerkingen kenbaar maken via de gemeente of per post of op de website www.perspective.brussels via een onlineformulier.

In het ontwerp-RPA, dat op 6 mei 2021 in eerste lezing door de Regering is goedgekeurd, worden de richtlijnen en ambities voor de ontwikkeling van het gebied rond het Zuidstation vastgesteld. Het is gebaseerd op de visie voor een « woonvriendelijk station ». De realisatie van deze visie is gebaseerd op een ambitieuze herinrichting van de publieke ruimte, intermodaliteit - met meer ruimte voor actieve verplaatsingen, minder autodruk en openbaar vervoer ten dienste van de gebruikers - en tenslotte een bewoonde wijk met meer publieke voorzieningen.

De documenten zijn beschikbaar op www.perspective.brussels/fr/midi.

In de gemeente kunt u de papieren versie van de documenten consulteren: Gemeente Anderlecht : Dienst Stedelijke ontwikkeling (Veeweidestraat 100 - 1070 Anderlecht)

 • enkel op afspraak (tel. n° 02/558.08.60) : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag tussen 8u30 en 11u30, maandag tussen 18u00 en 20u00

Op maandag 20 september organiseren we een publieke vergadering over het RPA "Zuid", van 19.30 tot 21.30 uur in het voormalige Postsorteercentrum (Fonsnylaan 48, 1060 Sint-Gillis) – in functie van de geldende gezondheidsmaatregelen.

U kan zich inschrijven via www.perspective.brussels/nl/zuid.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

Bizet

Socio-economische projectoproep - voor een duurzame en solidaire wikj

Het duurzaam wijkcontract "Bizet" gaat van start.

Date limite de remise des candidatures : 15 octobre 2021

Photo d'illustration

Ketenfacilitator Brussel Leefmilieu

De ketenfacilitator stemt de Brusselse vraag naar duurzame voeding (Belgische producten, geconsumeerd in het seizoen, geproduceerd met een minimale milieu-impact) af op het Belgisch aanbod. Het doel van deze dienst is om Belgische duurzame voedingsproducten via korte en ecologische ketens op de Brusselse markt te brengen (BtoB).

Leefmilieu Brussel lanceert de ‘Good Food Ketenfacilitator’: een GRATIS informatie- en begeleidingsdienst met als doel het Belgische aanbod van duurzame voedingsproducten en de Brusselse professionele vraag (van kantines, winkels, restaurants, …) op elkaar af te stemmen.

De ketenfacilitator richt zich tot de Brusselse handelaars, verwerkers, restaurants, kantines, ondernemers… enerzijds en de Belgische (Brusselse, Vlaamse en Waalse) verwerkers en producenten die een duurzame aanpak en lokale afzet hanteren anderzijds.

De dienst wordt uitgewerkt in het kader van de Good Food Strategie. Via deze dienst wil Leefmilieu Brussel onder andere:

 • de consumptie van lokale seizoensproducten stimuleren door een breder aanbod in Brussel
 • het aanbod en het volume van duurzame producten (bio, lokaal…) verhogen in de verkooppunten in heel Brussel
 • bijdragen tot een juiste vergoeding voor elke schakel van de keten
 • tegemoetkomen aan de vraag van professionals die willen koken met lokale producten en deze vraag stimuleren door de bevoorrading te vergemakkelijken

Het tweetalig team experten staat gratis klaar voor de professionals van de voedselketen (BtoB) om:

 • hen te informeren en te begeleiden in hun project rond korte en ecologische ketens (diagnostiek en identificatie van te ondernemen acties, in relatie brengen met bestaande initiatieven, …)
 • hen in contact te brengen met de juiste personen wat afzet of levering betreft
 • Begeleiding om een project vorm te geven en de praktijken te verbeteren
 • Synergiën tussen actoren en projecten te creëren
 • Logistieke oplossingen te zoeken of te optimaliseren

Enkele voorbeelden van projecten kunnen zijn:

 • Brusselse inkopers helpen bij hun zoektocht naar leveranciers en het bepalen van hun behoeften
 • Creatieve oplossingen vinden zoals gedeelde logistiek met gelijkaardige spelers
 • Landbouwers helpen om oplossingen te vinden voor de verkoop van hun goederen op de Brusselse markt

Deze nieuwe dienst, aangeboden door Leefmilieu Brussel, zal evolueren naargelang de behoeften van de actoren. De netwerkactiviteiten, opleidingen en evenementen in het kader van deze dienst zullen de dienst verrijken.

Laten we samen lokale voedselketens creëren en stimuleren. De Good Food ketenfacilitator is er om u op weg te helpen of uw inspanningen in deze richting voort te zetten.

Aarzel niet om ons te contacteren: ketenfacilitator@goodfood.brussels - 02 563 49 30