Actualité

ANDERLECHT CONTACT N°200 - AVRIL 2020

De Anderlecht Contact is uit

SPECIALE EDITIE DOOR HET CORONAVIRUS


Door de uitzonderlijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden, zal de Anderlecht Contact deze maand niet in je brievenbus worden bezorgd, maar je kan het aprilnummer hier lezen.


Ontdek wat de gemeente doet om het coronavirus te bestrijden, en ook het andere gemeentelijke nieuws.


Veel leesplezier!

Infirmier.e / Verpleegster

52.000 chirurgische maskers voor thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen

Vandaag worden opnieuw 52.000 chirurgische maskers verdeeld onder de Brusselse thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen (werknemers en zelfstandige) om hen de nodige bescherming te bieden tijdens hun werk terwijl de coronavirusepidemie nog woedt. Wie verbonden is een aan Brussels coördinatiecentrum kan daar een pakket van 50 maskers komen ophalen.

Wie niet aan een coördinatiecentrum verbonden is, kan een pakket van 50 chirurgische maskers komen ophalen op het kantoo van de Hoge Ambtenaar; mevr. Scholliers (De Lignestraat 40 - 1000 Brussel vandaag tot 19u of morgennamiddag 27 maart van 14 tot 19u).

Suspension du contrôle du stationnement

Covid-19 : Opschorting van de controle op de gereglementeerde parkeerzones

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te versterken. Deze nieuwe maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur tot minstens 5 april 2020.

Gezien de situatie en de instructies van de sociale afstand die voorrang geven aan persoonlijke vervoermiddelen, schort de gemeente Anderlecht de controle op haar gereglementeerde parkeerzones op.

De verkeers- en veiligheidsvoorschriften moeten uiteraard strikt worden nageleefd. Meer dan ooit wordt iedereen gevraagd om andere gebruikers van de openbare ruimte te respecteren.

Deze maatregel is van kracht vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12u en duurt ten minste tot 5 april 2020.

Hulp tegen Coronavirus / Aide face au Coronavirus

Covid-19 : De gemeente helpt !

In het kader van het beheer van de Covid-19-crisis nemen de gemeente en het OCMW van Anderlecht tal van maatregelen om de burgers zoveel mogelijk te ondersteunen.

Alleenstaanden, kwetsbare mensen of mensen die zich in afsluiting bevinden, kunnen hulp vragen via

02/559.71.01
maandag tot vrijdag van 9u tot 16u

Het bericht van Fabrice Cumps, wnd. Burgemeester

Fabrice Cumps

Covid-19 :Bericht van de wnd. burgemeester, Fabrice Cumps

Beste Anderlechtenaar,

De Nationale Veiligheidsraad is deze donderdagavond bijeengekomen om drastische maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze vergadering werd gevolgd door een Gewestelijke Veiligheidsraad, waaraan ik in de hoedanigheid van waarnemend burgemeester heb deelgenomen om de uitvoering ervan in de 19 gemeenten op elkaar af te stemmen.

Hier vindt u het volledige bericht van de wnd. burgemeester, Fabrice Cumps.

Maison Communale / Gemeentehuis

Covid-19: de gemeente contacteren

In het kader van van de coronavirusepidemie wijzigen de beschermingsmaatregelen tegen Covid-19 het dagelijkse leven van de burgers van Anderlecht en hun gemeentebestuur.

Voor elke vraag met betrekking tot uw gemeentebestuur en de maatregelen om u te beschermen tegen Covid-19, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze diensten :

  • per mail : info@anderlecht.brussels
  • telefonisch: 02/558.08.00
  • via Facebook : https://www.facebook.com/anderlecht.brussels

Hier vind je een overzicht met de meest gestelde vragen (Version francophone)

Alvast bedankt voor uw begrip en voor uw samenwerking.

anderlecht.be

Covid-19 : Gerechten in de recreative centra : enken te afhalen

Zoals u weet is, na onze buurlanden, België nu ook getroffen door het coronavirus (COVID-19).

Teneinde de kans op besmettingen in te perken in de recreatieve centra en conform met de richtlijnen van het gewest inzake deze materie, heeft het Gemeentebestuur beslist om geen gerechten meer op te dienen in de verschillende centra vanaf vrijdag 13 maart 2020. Tot nader order, wordt enkel de verdeling van afhaalgerechten voorzien aan de prijs van een gerecht ter plaatse.

De gerechten die werden besteld voor de periode van 13 tot 20 maart 2020 kunnen worden afgehaald in uw gebruikelijk restaurant. Voor meer inlichtingen: 0800 146 89 of www.infocoronavirus.be (FOD Volksgezondheid)

anderlecht.be

Covid-19 : Annulatie van Activ'In 1070 tot nader orde

Teneinde de kans op besmettingen in te perken in de recreatieve centra en conform met de richtlijnen van het gewest inzake deze materie, heeft het Gemeentebestuur beslist om de activiteiten te annuleren die georganiseerd worden in het kader van het programma Activ'In 1070 vanaf donderdag 12 maart 2020en dit tot nader orde.

Memorial 50

50 jaar Memoriaal van de Joodse Martelaren

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Nationaal memoriaal van de Joodse martelaren uit België, dat zich in Anderlecht bevindt, coördineert het “Centre d’éducation à la citoyenneté” van het Centre communautaire laïc juif het evenement MEMORIAL 50.

Er staan heel wat activiteiten op het programma tot midden mei: herdenkingsparcours in Kuregem, tentoonstellingen, films met debat, bezoeken aan de Synagoge en het Memoriaal van de Joodse Martelaren, concerten en getuigenissen.

Meer info: www.memorial50.be

anderlecht.be

Hulp online aanmelden Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen

Het Steunpunt Schoolvragen is wegens omstandigheden gesloten. Heb je vragen, dan kan je hen van 9u tot 17u bereiken op het nummer 0492/146 303.

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel - schooljaar 2020-2021?

De aanmeldingsperiode voor het kleuter- en lager onderwijs wordt verlengd tot 20 mei 2020 (16 uur) omwille van de Coronacrisis. 

Meer info

anderlecht.be

Coronavirus en seizoensgriep: enkele tips om je te beschermen

Enkele tips van de FOD Volksgezondheid om je te beschermen:

  • Was je handen regelmatig
  • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze weg na 1 keer gebruiken
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Contacteer je huisarts als je vragen hebt

Meer info

Foto burgemeester Dhr. Eric Tomas

Afscheid burgemeester Dhr. E. Tomas

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 30 januari heeft onze burgemeester Dhr. Eric Tomas aangekondigd zijn functie als burgemeester neer te leggen. Hij zal binnenkort worden opgevolgd door huidig schepen van Financiën, Franstalige Gemeenschapsmateries en Gezondheidsbeleid Fabrice Cumps. De procedure is aan de gang en wordt opgevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zolang deze procedure loopt, blijft Dhr. Tomas in functie als burgemeester. Zodra deze procedure is afgerond, zal de opvolging officieel plaatsvinden.

Hou de website alvast in de gaten voor meer informatie

anderlecht.be

Projecten Stadsvernieuwingscontract “Weststation”

In het kader van het stadsvernieuwingscontract “Weststation”, dat plaatsvindt in Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Stad, heeft de gemeente Anderlecht een projectoproep uitgeschreven rond het thema “evenementen”. Ontdek snel de geselecteerde projecten die vanaf februari worden opgestart! Ontdek de projecten voor dit jaar

Logo Made in Anderlecht

Opening winkel 100% made in Anderlecht

Een winkel die volledig gewijd is aan lokale producenten uit Anderlecht. Je vindt er wol van Brusselse schapen, biologische kruidenthee, seizoensgroenten- en fruit en nog veel meer!
De winkel is elke donderdag van 15u tot 19u open: Sint-Guidocorso 10.

Meer info.

logo communal

GSV_2016

De Specifieke Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening "GSV_2016" is op 17/10/2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Meer info

AFFICHE

Netheid: hoe meld ik een probleem?

Bouwafval, vuilnisbakken die uitpuilen of een achtergelaten koelkast? Help ons de uitdaging aan te gaan en meld netheidsproblemen via:

  • Internet:
  • Mail: reinheid@anderlecht.brussels
  • Tel (gratis): 0800 9 1070 (van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u)
logo

Promoot je evenement

Wil je een activiteit promoten? Geef deze dan in via agenda.brussels en vervolgens verschijnt deze in de agenda van deze website.

logo

Be Alert - info bij noodgevallen

Wil je bij noodsituaties in je buurt of gemeente, bijvoorbeeld een brand of een ongeval, meteen op de hoogte worden gebracht via SMS? Schrijf je dan in via http://be-alert.be/nl/. Anderlecht doet alvast mee!

affiche

Nieuwe procedure aankondigen activiteiten

Sinds kort werkt de gemeente samen met Visit.Brussels om alle evenementen die in Anderlecht plaatsvinden samen te brengen. Wil je een activiteit aankondigen in de gemeentekrant of op de gemeentewebsite? Dan doe je dit voortaan via agenda.brussels en niet meer via e-mail of nota. Eerst maak je een account aan en je vult het evenement in aan het begin van de maand die aan het evenement voorafgaat.