Actualité

jazz

Het Brussels Jazz Weekend in Anderlecht

Op 28 en 29 mei komt het "Brussels Jazz Weekend" naar Anderlecht! Burgers kunnen voor de gelegenheid genieten van twee bijzondere evenementen: een namiddag met concerten vanaf een boot op het kanaal en een 24 uur durende marathon voor jazzimprovisatie.

Meer info: www.escaledunord.brussels - www.werkplaatswalter.be

respect

9 data om u te ontdoen van uw grofvuil

Van 23 mei tot 3 juni biedt de gemeente Anderlecht, in samenwerking met Net Brussel een recyparkdienst aan om u te ontdoen van uw grofvuil. Deze dienst is enkel beschikbaar voor inwoners van Anderlecht.

Er wordt op elke site ook een “weggeefmarkt” georganiseerd als aanvulling op de mobiele containerparken. Profiteer ervan!

Meer info

1722

Het nummer 1722 weer geactiveerd

Wegens het onweer en de kans op overstromingen werd het nummer 1722 weer geactiveerd. Bel naar 1722 in geval van storm of overstroming wanneer u de hulp van de brandweer nodig hebt, maar er geen levensgevaar is. Het nummer 112 blijft beschikbaar voor mensen die in levensgevaar verkeren.

anderlecht.be

KLIMAATNOODSITUATIE

Om de klimaatverandering te bestrijden en zich eraan aan te passen, wordt momenteel gewerkt aan het klimaatplan van uw gemeente. Neem deel aan dit project door ons te helpen bij de uitwerking van dit klimaatplan.

Hebt u burgerinitiatieven of -projecten in gedachten voor uw buurt? Laten we samen uitzoeken hoe de gemeente u kan helpen!

Kom er met ons over praten tijdens participatieve workshops:

 • dinsdag 14 juni van 13.30 tot 16.00 uur, of
 • donderdag 16 juni van 18.30 tot 21.00 uur

Espace 16 arts, Rossinistraat 16

Schrijf u in voor 7 juni op klimaat@anderlecht.brussels

Als u vragen hebt, bel dan 0490 477 380.

climat

Klimaatnoodsituatie - participatieve workshops

Om de klimaatverandering te bestrijden en zich eraan aan te passen, wordt momenteel gewerkt aan het klimaatplan van uw gemeente. Neem deel aan dit project door ons te helpen bij de uitwerking van dit klimaatplan.

Kom er met ons over praten tijdens participatieve workshops: op 14 juni om 13:30 of op 16 juni 18:30, espace 16Arts.

Meer info

Logo

9 data om u te ontdoen van uw grofvuil

Van 23 mei tot 3 juni biedt de gemeente Anderlecht, in samenwerking met Net Brussel een minirecyclagedienst aan om u te ontdoen van uw grofvuil. Deze dienst is enkel beschikbaar voor inwoners van Anderlecht. Er wordt op elke site ook een “weggeefmarkt” (schenkingen van producten) georganiseerd als aanvulling op de mini-recyclageparken. Profiteer ervan!

Waar en wanneer ?

 • 23.05: Vaandelstraat (toegang via Aumalestraat)
 • 24.05: Dokter Zamenhoflaan (toegang via Victor Olivierlaan)
 • 25.05: Léon Debattylaan (toegang via Koloniale Veteranensquare)
 • 27.05: Kliniekstraat (toegang via Sergeant De Bruynestraat)
 • 30.05: Matigheidslaan (toegang via Séverineplein)
 • 31.05: René Henrystraat - parking Bracops (toegang via Itterbeekselaan)
 • 01.06: Radplein
 • 02.06: Grondelsstraat (toegang via Emile Carpentierstraat)
 • 03.06: Dokter Lemoinelaan (toegang via Charles de Tollenaerelaan)

Toegelaten afval: meubilair (uit elkaar gehaalde kasten, tafels, zetels, spiegels, parasols ...), kleine elektrische huishoudapparaten en multimedia, gereedschap (elektrische grasmaaiers, boormachines, elektrische schroevendraaiers …), harde plastics (speelgoed, emmers ...), huishoudelijk klein chemisch afval (verf, frituuroliën, batterijen en accu’s), proper piepschuim, vlak glas, LED-lampen, spaarlampen, TL-lampen, enz.

Niet toegelaten afval: restafval (witte zakken), voedingsafval (oranje zakken), papier-karton (gele zakken), PMD verpakkingen (blauwe zakken), tuinafval (groene zakken), glazen flessen en flacons (glasbollen), grote huishoudapparaten (wasmachine, oven, koelkast...), bouwafval, enz.


 

Logo

Klimaatactieplan 1070

Klimaatverandering:

 • De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), heeft nogmaals gewezen op de dringende noodzaak van actie met de publicatie op 4 april van het laatste luik van het meest recente rapport, waarin eens te meer de onmiskenbare invloed van de mens op het klimaat wordt bevestigd met ongekende veranderingen in het klimaatsysteem.

 • Het antwoord op deze klimaatuitdaging is tweeledig:

  • beperking van de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen (bijv. CO2, methaan, enz.) te verminderen

  • aanpassing aan de klimaatverandering, d.w.z. aanpassing aan extreme weersomstandigheden (bijv. overstromingen, hittegolven).

 

Hoe wordt de aanpak op het niveau van de gemeente Anderlecht georganiseerd?: een klimaatactieplan

 

In lijn met de noodtoestand inzake klimaat die in december 2019 is afgekondigd

 • De gemeente werkt momenteel aan een klimaatactieplan dat tegen eind 2022 operationeel zal zijn.

 • Dit actieplan is van toepassing op het grondgebied en het gemeentebestuur en heeft betrekking op de volgende thema's: energieverbruik van gebouwen, mobiliteit, voeding, afval, biodiversiteit, water en luchtkwaliteit.

 • Het doel van dit plan is acties uit te voeren om de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied en bij het bestuur tegen 2030 te verminderen en tegelijkertijd acties op te zetten om het grondgebied minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering.

 • Het plan bestaat uit 5 fasen en komt op participatieve wijze tot stand door de burgers en het gemeentepersoneel te betrekken bij fase 2 betreffende de gedeelde diagnose en bij fase 4 met betrekking tot de bepaling van de acties.

Time line

Laatste nieuws over het klimaatactieplan:

 • De gemeenteraad heeft de doelstellingen van het toekomstige klimaatplan op 24 maart 2022 goedgekeurd.

De ambitie steunt op 5 pijlers:

 1. Bijdragen aan de inspanning van Europa door te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050 en door de directe broeikasgasuitstoot op het grondgebied (inclusief het bestuur) tegen 2030 te verminderen met 55% ten opzichte van 1990, en door het vermogen van het grondgebied om CO2 op te nemen, te versterken.

 2. Zorgen voor een rechtvaardige transitie die inhoudt dat het voorkomen en verminderen van sociale ongelijkheden en precaire situaties integraal deel uitmaakt van de ontwikkeling en de uitvoering van het klimaatbeleid.

 3. Zorgen voor een voorbeeldfunctie van de overheid door uiterlijk in 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor het gemeentebestuur.

 4. Deze doelstellingen bereiken met het oog op overeenstemming met de andere milieu-uitdagingen (biodiversiteit, indirecte emissies, hulpbronnen, ...).

 5. Aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering en tegen 2050 bestand zijn tegen de klimaatverandering (bv. koeling van de openbare ruimte en voorkoming van overstromingen).

 

 • De gemeente heeft de balans opgemaakt van de uitstoot op het grondgebied en van de activiteiten van het bestuur.

Lees het artikel in het aprilnummer van Anderlecht Contact

 • In het kader van fase 2 betreffende de gedeelde diagnose werden thematische wandelingen met burgers georganiseerd om concrete verwezenlijkingen te ontdekken die gunstig zijn voor het klimaat en om de mening van de burgers te verkrijgen over de sterke en zwakke punten van het grondgebied en over de bedreigingen en kansen, om het ontwerp van diagnose verder uit te werken.

 

Wenst u meer informatie?

Wenst u op de hoogte te worden gehouden van komende activiteiten in verband met het klimaatactieplan?

Neem contact op met de cel Klimaat – klimaat@anderlecht.brussels

closed

Het gemeentebestuur zal gesloten zijn op 26 en 27 mei

De kantoren van het gemeentebestuur zullen gesloten zijn op donderdag 26 en vrijdag 27 mei.

Nochtans zal de dienst Burgelijke Stand (Frankrijkstraat 99), op 28 mei van 8u30 tot 10u30, toegankelijk zijn, maar uitsluitend voor verklaringen van overlijden en begrafenissen.

De wijkantenne "Centrum" (Dapperheidsplein 27) zal eveneens op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei gesloten zijn. 

arnaque

Valse OCMW-medewerkers proberen burgers op te lichten

Sinds enkele dagen duiken mensen met kwade bedoelingen op die zich aandienen als OCMW-medewerker om bankgegevens aan goedgelovige burgers te ontfutselen. Ze nemen telefonisch contact op met hun potentiële slachtoffers onder het voorwendsel dat het OCMW hen in de nasleep van de gezondheidscrisis een uitzonderlijke financiële premie toekent.

Het OCMW kent geen enkele Covid-premie toe en het toekennen van deze of gene steun gebeurt nooit over telefoon.

Geef dus nooit persoonlijke gegevens of je bankcode door over telefoon!

Meer info

Bon Air

Masterplan Goede Lucht

Bij deze stellen we u het masterplan voor van de eerste fase van het project voor de heraanleg van de wijk “Goede Lucht”.

Meer info

logo

Gezocht: projecten Internationale betrekkingen

Het gemeentebestuur van Anderlecht wenst lokale initiatieven te steunen die de internationale solidariteit en de ontwikkelingssamenwerking in Anderlecht onder de aandacht brengen of versterken. Daarom lanceert de gemeente een projectoproep voor zulke projecten! Deze projectoproep staat open voor scholen, verenigingen of groepen inwoners die actief zijn in Anderlecht.

Deadline: 27 mei 2022

Aanvraagformulier  
Meer info

soust

Heraanleg van de Van Souststraat

De heraanleg van de Van Souststraat staat in de steigers, en de aanvraag tot bouwvergunning wordt voorbereid. Hieronder staan de voorlopige plannen, dewelke reeds enkele bonificaties bevatten ten aanzien van de plannen die werden gepresenteerd aan de bewoners op de infovergadering van 9 maart.

Vragen of opmerkingen mogen gericht worden aan: openbarewerken@anderlecht.brussels

heyvaert

Er komt een nieuw park in de Heyvaertwijk

Er komt een nieuw park in de Heyvaertwijk De Heyvaertwijk, gelegen op een boogscheut van de Ninoofsepoort en het kanaal, krijgt er binnenkort 5.000m² groene ruimte bij. Het park komt in de plaats van een aantal oude industriegebouwen. Leefmilieu Brussel heeft namelijk een bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van het eerste deel van het Kleine Zennepark, tussen de Heyvaertstraat, de Liverpoolstraat en de Zeemtouwersstraat.

Meer info

1070

Anderlecht wil uitstoot met 55% verminderen tegen 2030

Op 24 maart heeft de gemeenteraad de doelstellingen van het toekomstige Klimaatplan van Anderlecht goedgekeurd.

Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en neemt ze haar deel van de verantwoordelijkheid op om op gemeentelijk niveau te werken aan klimaatverandering.

Meer info

AFFICHE

OCMW - Projectoproep

Het OCMW van Anderlecht lanceert een projectoproep ter ondersteuning en versterking van socio-sanitaire projecten die de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners van de wijken Wayez-Centrum en Kuregem beogen te verbeteren.

Het proefproject "Lokale Welzijns-en Gezondheidscontracten" is een initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en wordt gesteund door het OCMW van Anderlecht.

Het heeft tot doel de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten voor kwetsbare groepen te verbeteren, dakloosheid en uitzetting te voorkomen en steun te verlenen bij het vinden van (her)huisvesting van goede kwaliteit.

De oproep tot het indienen van projecten loopt van 14 maart 2022 tot en met 30 avril 2022 en richt zich tot organisaties (vzw) die actief zijn in de wijken Kuregem en Wayez-Centrum. De projectvoorstellen moeten naar het volgende email-adres gestuurd worden: lwgc@ocmw-anderlecht.brussels

Meer info

drapeau

Solidariteit met Oekraïners

Onze gemeente heeft een crisiscel opgericht om de komst van Oekraïense vluchtelingen in Anderlecht voor te bereiden.

Voortaan vindt u het formulier dat u moet invullen indien u Oekraïense vluchtelingen wenst op te vangen, alsook de administratieve procedure die is opgezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst in Anderlecht.

Meer info

Megafon

Online enquête Megafon | Ontdek de resultaten

Bedankt aan alle personen die de grote online enquête « Megafon, mijn stem voor mijn wijk » hebben beantwoord.

Bekijk de video om de algemene resultaten van Anderlecht te ontdekken.

Wilt u meer weten? Surf dan naar https://anderlecht.monopinion.belgium.be

Logo

Studenten

Studenten (eerste inschrijving)

Opgelet : Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels met als onderwerp "Student + Naam (namen) en achternaam (-namen)".

 

Studenten (hernieuwing van het verblijf)


Voor de verlenging van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier opgesteld in IRISbox. Dit stelt ons in staat om de documenten die voor de vernieuwing worden gebruikt, rechtstreeks te analyseren.

Zodra de analyse is voltooid, zullen onze diensten u op de hoogte houden omtrent de volgende stappen binnen de procedure.

De aanvraag moet uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning (kaart A) worden ingediend.

U vindt het IRISbox formulier door hier te klikken.

 

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel  niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar 2020-2021 een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken

logo

Studenten - inschrijving en vernieuwing

Europese en niet-Europese studenten - inschrijving en vernieuwing

De maatregelen die als gevolg van de COVID-19-pandemie worden opgelegd, hebben het gemeentebestuur gedwongen maatregelen te nemen om het aantal personen dat tegelijkertijd in onze gebouwen aanwezig is, onder controle te houden. Aangezien we ons goed bewust zijn van de moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor studenten met strakke deadlines, hebben we besloten alternatieven in te voeren.

Europese studenten - eerste inschrijving.

Voor nieuwe inschrijvingen van Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "europe@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd. Niet-Europese studenten - eerste inschrijving Voor nieuwe inschrijvingen van niet-Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "etrangers@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd.

Niet-Europese studenten - vernieuwing van het verblijf

Voor de vernieuwing van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier beschikbaar op IRISbox. Met dit formulier kunnen de documenten die nodig zijn voor de vernieuwing rechtstreeks worden geanalyseerd. Als deze documenten in orde zijn, krijgt u een afspraak om uw nieuwe verblijfsvergunning te komen aanmaken. Indien dit niet het geval is, wordt u nadere informatie toegestuurd over hoe u deze moet vervolledigen. U kunt het formulier vinden door hier te klikken.

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel  niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar 2020-2021 een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken