Actualité

Mérites de la jeunesse

Win de Jeugdverdiensten 2020 !

De jeugdverdiensten hebben dit jaar tot doel om Anderlechtse jongeren of jeugdgroepen die zich tijdens de lockdown en versoepeling hebben ingezet via burger- of solidariteitsprojecten te belonen en in de kijker te zetten

Anderlechtse jongeren of jeugdgroepen van 13 tot 26 jaar worden uitgenodigd hun verwezenlijkingen via het gewenste formaat (videoclip, foto's, audio, tekst) te versturen naar: pif1070@gmail.com

Als je jong bent, maak jezelf dan bekend en neem contact met ons op!

Als je een jongere of een jeugdgroep kent die je in de kijker wil zetten, laat het ons dan weten!

Praktische informatie:

Uiterste datum voor kandidaturen: 10 augustus 2020

Contact & info: pif1070@gmail.com

Veel succes! De prijsuitreiking vindt na de zomervakantie 2020 plaats.

Je Anderlecht Contact is uit

Je Anderlecht Contact is uit

Het juli/augustusnummer is hier beschikbaar.

In het kort: Summer in Anderlecht, het zomeractiviteitenprogramma, autodelen, het nieuwe polyvalente complex in het Biestebroekpark, een miskende schat in het Erasmushuis en nog veel meer.

 

 

Pied d'arbre / Boomspiegel

Adopteer een boomspiegel voor jouw deur!

Maison Communale / Gemeentehuis

Covid-19 : Nationaliteitsaanvragen: Procedure

Vanwege de gezondheidscrisis, en om het risico op besmetting met covid-19 te voorkomen, gebeuren alle aanvragen voor de Belgische nationaliteit uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, wordt u gevraagd de volgende stappen nauwgezet te volgen :

Meer info

anderlecht.be

Distributie van federale, gewestelijke en gemeentelijke maskers

Maskers beloofd door het Gewest  : de distributie begint dinsdag

De door het Gewest beloofde maskers zijn aangekomen: meer dan 120.000 maskers worden momenteel in enveloppen gestoken voor elk Anderlechts huishouden! De distributie van deze enveloppen begint aanstaande dinsdag en zal enkele dagen duren.

Federale maskers: Ga naar uw apotheek vanaf 15 juni...

De Federale Regering maskers, die door de Defensie zijn gekocht, zouden vanaf maandag 15 juni bij uw apotheker verkrijgbaar moeten zijn. Er is een orde van prioriteit op basis van leeftijd vastgelegd: let er alstublieft op.

Gemeentelijke maskers: open voor alle burgers

Wat de gemeenschappelijke maskers betreft, stellen we de verdeling van onze resterende stocks open voor alle burgers van Anderlecht, zonder dat ze tot een risicogroep hoeven te behoren. Volg gewoon de procedure die al enkele weken loopt:

 • Stuur ons met voorrang een e-mail naar info@anderlecht.brussels met de volgende informatie :
  • Naam en voornaam van elke gezinsleden
  • Uw adres
  • Uw contact nummer
    
 • Indien U geen email adres hebt, kunt U contact nemen met onze Anderlecht-Info Centrale op 02/558.08.00
   

Samen komen we door deze crisis heen!

Maison Communale

Covid-19 : Aanpassing van de Dienst Bevolking

Wegens de gezondheidscrisis, is de dienst bevolking, het bureau voor de europeanen alsook het bureau voor de niet-europeanen enkel toegankelijk op afspraak.

De aanvragen gebeuren per mail of per telefoon op de nummers 02 558 09 32, 36, 40, 42 en 45 tussen 08u15 en 15u15. U moet een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bij uw aanvragen per e-mail voegen.

OPGELET : Zijn vrijgesteld van een afspraak, de aanvragen voor :

 • certificaten en attesten (gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het strafregister,...)
 • adreswijzigingen

Deze aanvragen moeten worden ingediend hetzij via het platform Irisbox hetzij via mail op het adres bevolking@anderlecht.brussels

Je Anderlecht Contact is uit

Je Anderlecht Contact is uit

Je kan het juninummer hier bekijken.
 
Waar hebben we het deze maand over? Solidaire jongeren van Kuregem, een blik achter de schermen van het hotel voor daklozen, de nieuwe initiatieven van de Netheidsdienst, het laatste nieuws uit de Peterboswijk en nog veel meer.

 

Maison Communale

Covid-19 : Hervatting van de Loketten Stadsontwikkeling

Vanaf 2 juni zijn de loketten Stadsontwikkeling opnieuw open voor het publiek, enkel op afspraak en voor de raadpleging van de dossiers bij het openbaar onderzoek.

Meer info op onze Covid-19 pagina voor de loketten en de overlegcommissies

Gemeentelijke minigolf

Gemeentelijke minigolf gaat terug open

De gemeentelijke minigolf gaat terug open, maar je moet reserveren via 02 800 07 00
of minigolf@anderlecht.brussels.

Openingsdagen en -uren
- Van juni tot augustus: dinsdag tot zondag van 9u tot 20u (laatste toegang om 19u)
- In september: woensdag, zaterdag en zondag van 13u tot 20u (laatste toegang om 19u)
Meer info

Plan Scherdemael

Verkoop van gemeentelijke percelen in de Scherdemaalstraat

De gemeente biedt u de kans om twee gemeentelijke percelen (die een bouwgrond vormen) in de Scherdemaalstraat tussen nummer 62 en 66 aan te kopen. Goed voor een oppervlakte van 1a 97 ca. De aanbiedingen worden op 6 juli 2020 geopend.

Meer info

anderlecht.be

Maskers : Tweede Fase voor kwetsbare medeburgers

Vanaf deze maandagochtend, kunnen de Anderlechtenaars die éen medische behoefte hebben genieten van de tweede fase van de verdeling van de 30.000 maskers die de gemeente heeft gekocht om het meest kwetsbare publiek te beschermen.

Hoe moet ik dat doen?

Bij voorrang: stuur ons een mail naar info@anderlecht.brussels met de voornaam en naam van elk lid van uw gezin, uw adres, een contactnummer en de reden van uw verzoek.

Meer info

anderlecht.be

COVID 19: Een nieuwe, gratis thuisophaaldienst op afspraak

Wil je afval of spullen in goede staat kwijt tijdens de Coronacrisis?

De Netheidsdienst van de gemeente Anderlecht zet een proefproject op om de dienstverlening voor de ophaling van afval aan huis te verbeteren.

De gemeente Anderlecht breidt haar aanbod aan de burgers dan ook uit met een dienst voor verschillende situaties. Deze is gratis, aan huis en op afspraak.


Meer informatie

Prestation de Serment - Fabrice Cumps

Anderlecht heeft haar nieuwe burgemeester: Fabrice Cumps legde vrijdag de eed af

Het werd een nogal bijzondere ceremonie op vrijdagmiddag. Fabrice Cumps werd door ministerpresident Rudi Vervoort beëdigd als burgemeester van Anderlecht en dit voor een zeer beperkt publiek en met "social distancing".

Hij volgt Eric Tomas op, die tijdens de gemeenteraad van januari zijn ontslag aankondigde. De aanstellingsprocedure liep echter veel vertraging op door de gezondheidscrisis.

Meer info

Masques en tissu

Covid-19 : Maskers : De distributie aan de kwetsbare mensen begint aanstaande maandag 11 mei!

Vanaf maandag 11 mei gaat de gemeente Anderlecht mondmaskers verdelen onder de risicogroepen die in onze gemeente wonen. Anderlechtenaren van 65 jaar en ouder komen eerst aan de beurt.

Je kan de filters die in de stofmaskers horen ook aanvragen via 02/558.08.00 of info@anderlecht.brussels.

Nog vragen over mondmaskers, de productie en verdeling? Bekijk dan snel de FAQ.

Samen komen we door deze crisis heen!

anderlecht.be

Projectoproep Internationale Betrekkingen

Deze projectoproep heeft als doel lokale sensibiliseringsinitiatieven te ondersteunen of de capaciteiten inzake internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking in Anderlecht uit te breiden.

Er kunnen subsidies worden toegekend aan scholen, verenigingen of inwonersgroepen die op het Anderlechtse grondgebied acties ontwikkelen.

Meer info

Anderlecht - Projet Déchets

Covid-19 : Anderlecht haalt je afval !

Moet u uw afval evacueren tijdens deze Coronavirus-crisis? De gemeente Anderlecht zet een pilootproject op om de thuisophaaldienst te verbeteren !

Vanaf nu komen de gemeentelijke diensten, op afspraak, uw grote voorwerpen die moeten naar de Recyparks ophalen, maar ook uw kleren, schoenen, tassen, meubels, computers of andere voorwerpen in goede staat ophalen.

Om een afspraak te maken vandaag, ga naar Irisbox om uw online aanvraag te maken !

Meer info

anderlecht.be

Nederlandstalige cultuurdienst zoekt kunstenaars uit Anderlecht

Wij zoeken een kunstenaar of collectief uit Anderlecht voor het bouwen van een participatief kunstwerk in de zomer van 2020. Het project kan de vorm aannemen van een artistieke, ludieke of functionele installatie.
interesse?

Mail je uitgewerkt voorstel voor 10 mei naar cultuur@anderlecht.brussels.

Meer info

Infirmier.e / Verpleegster

52.000 chirurgische maskers voor thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen

Vandaag worden opnieuw 52.000 chirurgische maskers verdeeld onder de Brusselse thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen (werknemers en zelfstandige) om hen de nodige bescherming te bieden tijdens hun werk terwijl de coronavirusepidemie nog woedt. Wie verbonden is een aan Brussels coördinatiecentrum kan daar een pakket van 50 maskers komen ophalen.

Wie niet aan een coördinatiecentrum verbonden is, kan een pakket van 50 chirurgische maskers komen ophalen op het kantoo van de Hoge Ambtenaar; mevr. Scholliers (De Lignestraat 40 - 1000 Brussel vandaag tot 19u of morgennamiddag 27 maart van 14 tot 19u).

Hulp tegen Coronavirus / Aide face au Coronavirus

Covid-19 : De gemeente helpt !

In het kader van het beheer van de Covid-19-crisis nemen de gemeente en het OCMW van Anderlecht tal van maatregelen om de burgers zoveel mogelijk te ondersteunen.

Alleenstaanden, kwetsbare mensen of mensen die zich in afsluiting bevinden, kunnen hulp vragen via

02/559.71.01
maandag tot vrijdag van 9u tot 16u

Het bericht van Fabrice Cumps, wnd. Burgemeester

Fabrice Cumps

Covid-19 :Bericht van de wnd. burgemeester, Fabrice Cumps

Beste Anderlechtenaar,

De Nationale Veiligheidsraad is deze donderdagavond bijeengekomen om drastische maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze vergadering werd gevolgd door een Gewestelijke Veiligheidsraad, waaraan ik in de hoedanigheid van waarnemend burgemeester heb deelgenomen om de uitvoering ervan in de 19 gemeenten op elkaar af te stemmen.

Hier vindt u het volledige bericht van de wnd. burgemeester, Fabrice Cumps.