Samenstelling

Fabrice Cumps Burgemeester

Police – Culture FR – Patrimoine
 
Raadsplein 1
fcumps@anderlecht.brussels 
02 558 08 80

Susanne Müller-Hübsch 1ste Schepen

Mobiliteit – Stedelijke Ontwikkeling – Openbare werken
Van Lintstraat 6
smullerhubsch@anderlecht.brussels 
02 436 65 05

Fabienne Miroir 2de Schepen

Bevolking – Burgelijke stand – Sociale zaken – Senioren – Handicap
Raadsplein 1
fmiroir@anderlecht.brussels
02 558 08 13

Fatiha El Ikdimi  3de Schepen

Gemeentelijke huisvesting – Gemeentegebouwen – Jeugd FR
felikdimi@anderlecht.brussels 
Van Lintstraat 6
02 558 08 27

Alain Kestemont 4de Schepen

Stedenbouw – Milieu – Preventie – Veiligheid in de steden
Aumalestraat 21
alkestemont@anderlecht.brussels 
02 526 85 56

Nadia Kammachi 5de Schepen

Stadsrenovatie – Duurzame Wijkcontracten – Dierenwelzijn – Gelijke kansen
Van Lintstraat 6
nkammachi@anderlecht.brussels 
02 558 08 25

Alan Neuzy 6de Schepen

Onderhoud van de openbare ruimte – Ecologische Transitie – Human Resources
Van Lintstraat 6
aneuzy@anderlecht.brussels 
02 436 65 10

Julien Milquet 7de Schepen

Sport – Sociale cohesie – Ere diensten – Internationale relaties
Scheutlaan 145
jmilquet@anderlecht.brussels 
02 523 36 60

Guy Wilmart 8de Schepen

Onderwijs FR – Kinderdagverblijven FR – Evenementen – Gezondheid
Raadsplein 1
gwilmart@anderlecht.brussels
02 558 08 24

Bieke Comer 9de schepen

 
Financiën – Onderwijs NL – Kinderdagverblijven NL – Cultuur NL – Economie – Tewerkstelling
Raadsplein 1
bcomer@anderlecht.brussels
02 558 08 33

 
Sofia Seddouk 10de schepen vervangt de heer DROUART voor de duur van zijn medische arbeidsongeschiktheid.

 
Modernisering van de administratie – Participatie – Informatie – Communicatie
Van Lintstraat 6
sseddouk@anderlecht.brussels
02 558 08 20