Samenstelling

Fabrice Cumps Waarnemend Burgemeester

Politie – Algemene Zaken – Juridische Zaken – Evenementen - Protocol – Onthaal van de Bevolking – Musea – Monumenten en Landschappen – Toerisme – Erfgoed – Financiën – Fr. Onderwijs – Fr. Kinderdagverblijven – Fr. Cultuur – Fr. Bibliotheek – Toezicht OCMW – Schone Kunsten – Gesubsidieerde Projecten – Gezondheidsbeleid
Raadsplein 1
fcumps@anderlecht.brussels 
02 558 08 24

Jérémie Drouart 1ste Schepen

Modernisering van de administratie - Participatie - Informatie - Aankoopcentrale - HRM - Informatica - Gelijke Kansen - Interne Controle - IDPBW - Arbeidsgeneeskunde
Van Lintstraat 6
jdrouart@anderlecht.brussels  
02 558 08 21

Susanne Müller-Hübsch 3de Schepen

Stedelijke Ontwikkeling - Openbare Werken - Mobiliteit - Parkeerbeleid - Inrichting van de openbare ruimte - Netten
Wybranlaan 45
smullerhubsch@anderlecht.brussels 
02 436 65 05

Fabienne Miroir 4de Schepen

Burgerlijke Stand - Bevolking - Begraafplaats - Seniorenbeleid - Pensioenen - Handicapbeleid - Sociale Zaken
Raadsplein 1
fmiroir@anderlecht.brussels
02 558 08 13

Elke Roex 5de Schepen

Nl. Onderwijs - Nl. Kinderdagverblijven - Nl. Cultuur - Nl. Jeugd - Nl. Bibliotheek - Nl. Samenlevingsopbouw - Economie - Middenstand - Tewerkstelling - Handel - Wekelijkse Markten
Georges Moreaustraat 5
eroex@anderlecht.brussels 
02 558 08 23

Fatiha El Ikdimi  6de Schepen

Gemeentelijke Huisvesting - Gemeentegebouwen - Gemeenteterreinen - Fr. Jeugd - Sociaal Steunpunt Huisvesting
felikdimi@anderlecht.brussels 
Van Lintstraat 6
02 558 08 27

Alain Kestemont 7de Schepen

Preventie - Veiligheid in de Steden - Afstemming van het preventie- en veiligheidsbeleid - Controle en bestrijding van stadskankers en huisjesmelkers - GAS-beleid - Stedenbouwkundige Vergunningen - Milieuvergunningen
Aumalestraat 21
alkestemont@anderlecht.brussels 
02 526 85 56

Nadia Kammachi 8de Schepen

Stadsrenovatie - Duurzame Wijkcontracten - Dierenwelzijn - Hygiëne
Van Lintstraat 6
nkammachi@anderlecht.brussels 
02 558 08 25

Alan Neuzy 9de Schepen

Ecologische Transitie - Duurzame Ontwikkeling - Onderhoud van de openbare ruimte (Netheid - Groene Ruimten - Vervoer) - Bezetting van het openbaar domein
Wybranlaan 45
aneuzy@anderlecht.brussels 
02 526 21 29

Julien Milquet 10de Schepen

Internationale Solidariteit - Sport - Erediensten - Sociale Cohesie
Van Lintstraat 6
jmilquet@anderlecht.brussels 
02 558 08 28