Samenstelling

Fabrice Cumps Burgemeester

Politie - Gesubsidieerde projecten – Erfgoed (Musea – Monumenten en Landschappen – Toerisme – Schone Kunsten) – Fr. Cultuur en Academies – Fr. Bibliotheek – Juridische Zaken.
 
Raadsplein 1
fcumps@anderlecht.brussels 
02 558 08 80

Jérémie Drouart 1ste Schepen

 
Modernisering van de administratie – Participatie – Informatie – Communicatie – Logistiek - Aankoopcentrale – Economaat - ICT – Interne Controle - HRM - Bezoldigingen - IDPBW - Arbeidsgeneeskunde.
Van Lintstraat 6
jdrouart@anderlecht.brussels
02 558 08 21

Susanne Müller-Hübsch 2de Schepen

Stedelijke Ontwikkeling - Openbare Werken - Mobiliteit - Parkeerbeleid - Inrichting van de openbare ruimte - Netten
Van Lintstraat 6
smullerhubsch@anderlecht.brussels 
02 436 65 05

Fabienne Miroir 3de Schepen

Burgerlijke Stand - Bevolking - Begraafplaats - Seniorenbeleid - Pensioenen - Handicapbeleid - Sociale Zaken
Raadsplein 1
fmiroir@anderlecht.brussels
02 558 08 13

Fatiha El Ikdimi  4de Schepen

Gemeentelijke Huisvesting - Gemeentegebouwen - Gemeenteterreinen - Fr. Jeugd.
felikdimi@anderlecht.brussels 
Van Lintstraat 6
02 558 08 27

Alain Kestemont 5de Schepen

Preventie - Veiligheid in de Steden - Afstemming van het preventie- en veiligheidsbeleid - Controle en bestrijding van stadskankers en huisjesmelkers - GAS-beleid - Stedenbouwkundige Vergunningen - Milieuvergunningen
Raadsplein 1
alkestemont@anderlecht.brussels 
02 526 85 56

Nadia Kammachi 6de Schepen

Stadsrenovatie - Duurzame Wijkcontracten - Dierenwelzijn - Hygiëne - Gelijke Kansen
Van Lintstraat 6
nkammachi@anderlecht.brussels 
02 558 08 25

Alan Neuzy 7de Schepen

Ecologische Transitie - Duurzame Ontwikkeling - Onderhoud van de openbare ruimte (Netheid - Groene Ruimten - Vervoer) - Bezetting van het openbaar domein.
Van Lintstraat 6
aneuzy@anderlecht.brussels 
02 436 65 10

Julien Milquet 8de Schepen

Internationale Solidariteit - Sport - Erediensten - Sociale Cohesie
Van Lintstraat, 6
jmilquet@anderlecht.brussels 
02 558 08 28

Guy Wilmart 9de Schepen

Fr. Onderwijs – Fr. Kinderdagverblijven – Evenementen – Gezondheid (met inbegrip van schoolgeneeskunde).
Raadsplein 1
gwilmart@anderlecht.brussels
02 558 08 24

Bieke Comer 10de schepen

 
Nl. Onderwijs - Nl. Kinderdagverblijven - Nl. Cultuur - Nl. Jeugd - Nl. Bibliotheek - Nl. Samenlevingsopbouw - Economie - Middenstand - Tewerkstelling - Handel - Wekelijkse Markten  – Financiën (Kas – Begrotingscontrole – Controle van de instellingen onder toezicht – Inkomsten – Belastingen).
Raadsplein 1
bcomer@anderlecht.brussels
02 558 08 33