Pool Sociaal Buurtonthaal (PSBO)

Opdrachten

  • De burgers van de gemeente bereiken, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren
  • (het) Voorkomen van psycho-sociale problemen in de buurt, thuis, op het werk...
  • Levensprojecten begeleiden en ondersteunen door de autonomie van de bewoners aan te moedigen
  • Luisteren, begeleiden en informeren van het publiek.

Pool Sociaal Buurtonthaal


Straathoekwerkers - Projectbeheerder Vrijwillige Terugkeer en Precaire Leefsituaties


Als eerstelijnsactoren zijn de straathoekwerkers, via hun drie antennes, een anker- en ontvangstpunt voor de problemen van de burgers.  Zij zijn er om naar u te luisteren, u te begeleiden, u te informeren of u naar de juiste diensten door te verwijzen.


Zij zorgen ook voor een aanwezigheid op straat tijdens de regelmatige zonering in de wijken. Aarzel dus niet om contact met hen op te nemen.


Naast de 3 antennes bestaat de pool uit een mobiele cel " Precaire Leefsituaties " die hoofdzakelijk tussenkomt bij de bevolking in een extreme precaire situatie, aanwezig op het grondgebied van Anderlecht. In samenwerking met Fedasil is de projectbeheerder ook verantwoordelijk voor het verstrekken van duidelijke en neutrale informatie over het programma voor vrijwillige terugkeer en reïntegratie in het land van herkomst.