Sancties

Het is van essentieel belang de bevolking te informeren en bewust te maken van de regels, en dat moeten we continu en herhaaldelijk doen. Maar informatie is niet genoeg, om een regel te laten naleven, moet er ook een sanctie zijn.

De gemeente heeft verschillende middelen om overtreders te straffen op het gebied van netheid, bijvoorbeeld door zakken te doorzoeken en via bewakingscamera's. Op de welbekende "hotspots" van vervuiling worden ook op willekeurige basis anonieme controles georganiseerd.

Welke boetes staan er op sluikstorten?

Twee gemeentereglementen maken het mogelijk de strijd aan te binden tegen vuil:

  1. Dankzij het Algemeen Politiereglement kan gemeentepersoneel overlast verbaliseren en een gemeentelijke administratieve sanctie van 1 euro tot 350 euro opleggen.
  2. Dankzij de Gemeentelijke belasting voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats kunnen volgende boetes worden opgelegd:
Inbreuk/vuilnis Percentage
Huisvuilzak buiten de ophaaluren gezet 200€ per zak
Niet-conforme vuilniszak • verpakking • inhoud 200€ per zak of 500€ per m³
Zak gedeponeerd elders dan voor de woning 200€ per zak of 500€ per m³
Grof huisvuil 500€ tot de eerste m³ + 500€ per bijk. m³
Bouwafval 1.000€ tot de eerste m³ + 1.000€ per bijk. m³
Afvalstoffen voertuig 500€ tot de eerste m³ + 500€ per bijk. m³
Overlast (klein afval, urine, dierenvoeding, dieren uitwerpselen) 100€ per daad
Kaarten, folders en niet-geadresseerde reclame 100€ per kaart, folder of reclame
Voetpad niet geveegd 5,50€ per m² met minimaal bedrag 110€
Niet-onderhouden voetpad (onkruid, sneeuw) 11€ per m² met minimaal bedrag 220€
Tags en graffiti 550€ per m² met minimaal bedrag 550€
Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating tot 1 m² 150€ per affiche of zelfklever
Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating groter dan 1 m² 200€ per affiche of zelfklever
Vervuiling van openbare weg door voertuigen 10€ per m² met minimaal bedrag 250€
Niet onderhouden privéterreinen 10€ per m² met een minimaal forfait van 1.000€
(+ kosten voor de storting van het afval : 500€ per m³ behalve voor bouwafval : 1.000€ per m³)
Achtergelaten afvalcontainers, winkelwagens en karren 500€ per afvalcontainer (+ kosten voor de storting van het afval : 500€ per ton)
150€ par winkelwagen of karretje
Achterlaten van product of materiaal in de kolk 500€ voor het ledigen van de kolk
500€ voor het ontstoppen van de kolk
3.500€ voor de vervanging van de kolk