Tewerkstelling

Werken bij de gemeente Anderlecht

Werken bij het OCMW van Anderlecht

De Gemeente Anderlecht zoekt meerdere leerkrachten Nederlands voor voltijdse vervangingen in de lagere graad secundair onderwijs. Als u geinteresseerd bent, aarzel niet om uw kandidatuur te sturen naar lcenera@anderlecht.brussels

Het Jobhuis

maison de l'emploi.jpg

Sinds Januari 2017, bevindt het Anderlechtse Jobhuis zich in de Birminghamstraat 225. Het biedt onderdak aan

 • de gemeentedienst Tewerkstelling
 • Actiris
 • Werkwinkel Zuid
 • de dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW
 • de Mission Locale
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Alle diensten werden onder een dak samengebracht om de banden te versterken en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, maar vooral om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden.

De gemeentedienst Tewerkstelling

Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00.

Inlichtingen : 02 436 65 40/44 - emploi@anderlecht.brussels

Nuttige info :

Actiris

Wil je je als werkzoekende inschrijven ?

Spring even binnen bij de antenne van Actiris van het Jobhuis. De tewerkstellingsconsulenten begeleiden je tijdens je zoektocht naar werk en ondersteunen je bij alle stappen zodat je vlug werk vindt.

Alle diensten van Actiris Anderlecht zijn uitsluitend op afspraak.

Hoe maak ik een afspraak?

 • Door te bellen naar 0800 35 123
 • Ter plaatse.

De self'Zone blijft vrij toegankelijk, zonder afspraak, tijdens de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en op maandag, dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 16u)

Info : 0800 35 123 - anderlecht@actiris.be

Mission Locale van Anderlecht

De Mission Locale van Anderlecht biedt laaggeschoolde werkzoekenden tussen 18 en 55, die in Anderlecht of Brussel wonen, diensten aan rond tewerkstelling en socio-professionele inschakeling:

 • Begeleidingspool naar werk: het team raadgevers biedt individuele en collectieve begeleiding om je voor te bereiden op de zoektocht naar werk of een kwalificerende opleiding. Je kan je professioneel project zelf bepalen en goedkeuren, een kwalificerende opleiding zoeken en je hierop voorbereiden en zowel middelen als technieken leren die noodzakelijk zijn om werk te zoeken. Verder helpt een jobcoach je de juiste job te vinden.

Openingsuren voor het publiek: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u

Permanentie inschrijvingen: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u. Informatie: Tel. 02 555 05 60 - E-mail: secretariat@mlanderlecht.brussels - Website: www.mla.brussels

 • ECOMA: actief in de sociale economie van de MLA en biedt jongeren gedurende 2 jaar opleiding via werk. De polyvalente arbeiders voeren afwerking- en renovatiewerken uit aan gebouwen voor vzw’s, scholen, rusthuizen en bij particulieren. Wil je een vorming volgen en werken als polyvalent arbeider (voorwaarden DSP).

Contacteer ons dan via 02 555 05 60.

ECOMA: Tel. 0493 047 672 - Website: ecoma.mla.brussels

Werkwinkel Zuid

De consulenten helpen je bij het zoeken naar een beroepsopleiding of naar werk, op voorwaarde dat je als werkzoekende bij Actirirs bent ingeschreven en dat je Nederlands spreekt (of bereid bent om Nederlands te leren).

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u. In de namiddag enkel op afspraak.

Inlichtingen : 02 526 20 80 - werkwinkelzuid@tracebrussel.be

De dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW

De dienst SPI van het OCMW laat leefloners en andere steuntrekkers toe om zoveel mogelijk tools en vaardigheden te verwerven om opnieuw toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen.

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u30 tot 16u.

Inlichtingen: 02 528 88 00

De Mission Locale van Anderlecht

De Mission Locale stelt oriëntatie- en begeleidingsactiviteiten voor.

Ze organiseert ook gerichte beroepsopleidingen en animeert een project van sociale economie voor jongeren in de bouwsector.

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u. De inschrijvingen zijn enkel op dinsdag van 8u30 tot 12u en op donderdag van 13u30 tot 16u.

Info: 02 555 05 60 - secretariat@mlanderlecht.brussels

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Door middel van het PWA kunnen langdurige werkzoekenden en leefloners hun inkomen verhogen door, onder andere, te werken voor privé-personen, plaatselijke overheden, ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector, vzw's en non-profitorganisaties.

Openingsuren :

 • Permanentie: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u (donderdag gesloten).
 • Telefonisch onthaal: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30.

Inlichtingen : 02 521 45 53 – aleanderlechtpwa@gmail.com

Jezelf vestigen als zelfstandige (LEL)

Wil je zelfstandige worden?

Het Loket voor Lokale Economie van Euclides helpt je je activiteit op te starten. Je krijgt begeleiding bij alle stappen die je moet volgen, bijvoorbeeld om financiering te verkrijgen, en je kan ook opleidingen volgen.

Permanentie op afspraak

Info: 02 529 00 00

 

flyer.jpg

Opleiding zoeken

Tracé Brussel

Deze Nederlandstalige Brusselse organisatie probeert werkzoekenden, in het bijzonder kwetsbare groepen, een plaats te geven op de arbeidsmarkt via opleidingen en werk.

Antwerpselaan 26, 1000 Brussel - 02 511 99 72 - info@tracebrussel.be

Klik hier voor meer informatie.

CVO Brussel

In dit Nederlandstalige GO!-centrum voor volwassenenonderwijs kan je opleidingen volgen in, onder andere, handel, techniek, zorg en talen.

Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht: 02 528 09 50 - info@cvobrussel.be

Klik hier voor meer informatie.

GroepINTRO

Ben je tussen de 18 tot 50 jaar? Dan kan je bij GroepINTRO opleidingen volgen, onder andere als verzorger, schrijnwerker, metser, wegenwerker, onderhoudse medewerker gebouw en winkelbediende, maar ook begeleiding krijgen.

Groep INTRO Bouwopleiding

Klik hier om de kantoren van GroepINTRO in Anderlecht te bekijken.

Op zoek naar werk?

Wegwijzer naar opleidingen en werk

 

guide des formations_0.jpg

Dit boekje bevat veel handige inlichtingen om je aan werk te helpen. Het groepeert ook alle partners en instellingen in Anderlecht en in het Brussels Gewest die actief zijn in het domein van vormingen, begeleiding en volwassenenonderwijs of die je kunnen helpen om een eigen activiteit te ontwikkelen, je te heroriënteren of een taal te leren.

Je kan een exemplaar downloaden of verkrijgen in het Jobhuis door te bellen naar 02 436 65 40 of te mailen naar emploi@anderlecht.brussels.

.