Nederlands in de vrije tijd

We moedigen kinderen die opgroeien met meerdere talen en naar school gaan in het Nederlands aan om in hun vrije tijd deel te nemen aan activiteiten om hun Nederlands te oefenen. Daarom organiseert de Dienst Onderwijs Nederlandstalige ateliers of uitstappen op woensdagnamiddag voor de leerlingen in het gemeentelijk basisonderwijs onder de noemer 'Wonami'. Hiervoor werkt de dienst Onderwijs samen met Cultureghem, Het Neerhof, Sterrencirkels, ProVélo, JES, MOOSS, Urban Woorden, Kamo, Jekino, het Erasmushuis en het Groen en Blauw Huis.

Wat kan je nog doen in je vrije tijd?