Publicaties

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met : publi.irisnet.be

Politieverordeningen

Jaarlijks verslag Anderlecht

Jaarlijks verslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Begroting 2017

Rekeningen 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Handicapbeleid

Strategisch plan voor handicapbeleid 2020 - 2023