Outreachend jeugdwerkers

Opdrachten

  • De burgers van de gemeente bereiken, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren
  • (het) Voorkomen van psycho-sociale problemen in de buurt, thuis, op het werk...
  • Levensprojecten begeleiden en ondersteunen door de autonomie van de bewoners aan te moedigen
  • Luisteren, begeleiden en informeren van het publiek.

Pool Jeugd
Outreachend jeugdwerkers - Projectbeheerder relaties jongeren/buurt/instellingen - Projectbeheerder burgerschap 2.0

De Pool Jeugd is een eerstelijnsdienst, die vooral gericht is op jongeren tussen 10 en 26 jaar. De outreachend jeugdwerkers werken dagelijks met als doel inclusie, in de ruimste zin van het woord, van hun publiek. Het contact met de jongeren verloopt via outreach (straathoekwerk), groepsactiviteiten en workshops, of individuele opvolging.

De projectbeheerder ‘ relaties jongeren-buurt-instellingen’ bedenkt en organiseert, met de hulp van de collega’s jeugdwerkers, projecten met als doel de relatie tussen jongeren en andere bewoners een duwtje in de rug te geven en de relatie tussen jongeren en de lokale instellingen, zoals gemeente en politie, te verbeteren.  

De projectbeheerder “burgerschap 2.0” houdt zich specifiek bezig   met de risico’s die rechtstreeks verband houden met sociale netwerken: ze werkt zodoende rond media-educatie, nepnieuws, kritisch denken, enz.