Pensioen en uitkeringen

PENSIOEN EN UITKERINGEN

- Pensioen van de werknemer, de ambtenaar, de zelfstandige,
- Overlevingspensioen (na het overlijden van de huwelijkspartner),
- Inkomensgarantie voor ouderen (IGO),
- Pensioen van de gescheiden of feitelijk gescheiden huwelijkspartner,

Of het een vraag is over uw recht op pensioen, het bedrag, de leeftijd van het pensioen, het terugkopen van studieperiode, uw zin om te werken na 65 jaar, om een pensioenaanvraag in te dienen of om een attest te ontvangen (bewijs van toekenning van de IGO, belastingformulier, enz.),

de bevoegde dienst is:
de Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 BRUSSEL
www.sfpd.fgov.be

Om de Federale Pensioendienst te contacteren:
- Tel: 1765, van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, maandag tot 17.00 uur (uw rijksregisternummer bij de hand houden)
- Contactformulier (toegankelijk via www.sfpd. fgov.be)

Om uw persoonlijk dossier rechtstreeks te raadplegen:
www.mypension.be (verbinding met identiteitskaart, kaartlezer en pincode)