Stadsvernieuwingscontract “Heyvaert-Poincaré”

Heb je een idee voor een sociaal en creatief project ? Deze oproep is voor jou ! In het kader van het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" zal een subsidie worden toegekend aan een organisatie om drie openbare ruimten in Anderlecht, Brussel en Sint-Jans-Molenbeek te animeren en om te vormen tot levendige en gastvrije plaatsen. Interesse ? Stuur ons uw kandidatuur tot 23 april 2023.
Nuttige informatie en het kandidatuurformulier vindt u via onderstaande links.

Reglement

Formulier kandidaatstelling

 

 

Laten we de strijd aanbinden tegen seksuele intimidatie en geweld op straat!

Het FAM-initiatief heeft zichzelf de opdracht gegeven om de strijd aan te binden tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld op straat.

Het is enerzijds belangrijk om mogelijke daders te sensibiliseren om alzo dit grensoverschrijdend gedrag te doen verdwijnen of op zijn minst aanzienlijk te laten afnemen. Anderzijds zou het kunnen dat we er tijdens ons leven getuige van zijn. Op dat moment hebben we als burger de verantwoordelijkheid om te reageren, uiteraard zonder afbreuk te doen van onze veiligheid. Om getuigen aan te moedigen om in te grijpen, stelt de campagne "Join the FAM" de 5D-methode voor: afleiden, delegeren, documenteren, leiden en dialoog. Deze video geeft u een beter inzicht waar het om gaat.

Deze strijd wordt essentieel bekeken vanuit de resultaten van het onderzoek van het ONG "Plan International", waaruit blijkt dat 9 van de 10 vrouwen slachtoffer zijn geweest van seksistische intimidatie en/of seksuele agressie.

Deze campagne wordt ondersteund door equal.brussels, de Directie Gelijke Kansen van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, in samenwerking met safe.brussels, de instelling van openbaar nut (ION) belast met preventie en veiligheidsbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

https://www.youtube.com/watch?v=ecfmSGY2928

https://www.youtube.com/watch?v=O_PECfhKb3k

Een gratis stevige vuilnisbak

Er wordt een stevige vuilnisbak van 80 liter gratis ter beschikking gesteld aan de Anderlechtse gezinnen die een aanvraag indienen via het formulier bij de dienst Onderhoud Openbare Ruimte (netheid@anderlecht.brussels) of via het IRISbox platform. Inlichtingen: 0800 9 1070

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels