Kunst en geloof

  • 30.11.2022 Erasmus en het katholicisme
  • 03.12.2022 Kunst in de juive et japonaise. verschillende geloofsovertuigingen
  • 04.12.2022 Kalligrafie
  • 04.12.2022 Concert

Meer d'info

Megafon : Burgervergadering

In november gaat het project «Megafon, mijn stem voor mijn wijk» zijn derde fase in, met de organisatie van burgervergaderingen.
Het project is in de zomer van 2021 van start gegaan met een grote online-enquête waaraan u hebt deelgenomen. Vervolgens is het college in uw wijk gekomen om u te ontmoeten.
U wordt nu uitgenodigd om deel te nemen aan twee workshops voor de wijk Kuregem om samen een burgeroverleg op te stellen. Op basis van de in de vorige fasen vastgestelde aandachtpunten kunt u een project opstellen voor een budget van 75.000 euro voor uw wijk. Dit project zal opgenomen worden in een beraadslaging die aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het project door de gemeentediensten uitgevoerd worden.
Concreet zal de burgervergadering twee keer bijeenkomen:

  •  op zondag 20 november van 9u30 tot 13u30
  •  op donderdag 15 december van 18u30 tot 21u30

Woont u in Kuregem en wilt u deelnemen aan de werksessies van de 1e
burgervergadering? Schrijf u nu in via participatie@anderlecht.brussels!
Bewoners van andere wijken worden in 2023 uitgenodigd om hetzelfde te doen.

Herinnering: Postadres "BEVOLKINGSDIENST"

Opgelet, hoewel de kantoren zich in de Frankrijkstraat bevinden, is het postadres voor het verzenden van post naar de Bevolkingsdienst: Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht. Alvast bedankt.

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels