Openbare Werken

Ik wil schade aan het wegdek, voetpaden of stadsmeubilair melden

Putten in de weg, voetpaden die er niet goed bijliggen of beschadigd stadsmeubilair kan je melden via de dienst Openbare Werken of FixMyStreet

Opgelet: eigenaars moeten het voetpad voor hun woning onderhouden.

Ik wil signalisatiemateriaal huren bij bezetten van openbare weg

 • Je contacteert de afdeling Openbare Werken (signalisatie) via 02 436 66 44 - signalisatie@anderlecht.brussels
 • Je dient de aanvraag minstens 10 werkdagen op voorhand in
 • Reglement

Ik wil een bezetting van het openbaar domein aanvragen

 • Je contacteert de afdeling Openbare Werken (signalisatie) via 02 436 66 44 - signalisatie@anderlecht.brussels
 • Voor alle werven met impact op het openbaar domein, vraag je dit aan via OSIRIS
 • Parkeerzones bezetten vraag je minstens 10 werkdagen op voorhand, voor werven met impact op de mobiliteit is er een aanvraagperiode van 20 werkdagen
 • Reglement

Ik heb vragen of problemen met de riolering

Voor:

 • Nazicht van de huisaansluitingen
 • Nieuwe aansluitingen
 • Problemen met de huisaansluitingen

Contacteer je Hydrobru :
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
02 518 88 97 - 02 739 52 11 (noodgevallen)
www.hydrobru.be

Voetganger, fietser of bestuurder van een gemotoriseerd voertuig.. bent u gebruiker van een weg in Brussel?

Wat moet u doen bij een ongeval als gevolg van een defect aan de weg, door werkzaamheden aan de weg of door een onderdeel van het openbaar domein (boom, lantaarn, paal)?

Naargelang het geval, vallen de Brusselse wegen onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest of van de gemeente waarin ze gelegen zijn. Het is daarom noodzakelijk om eerst de beheerder van het wegennet te identificeren waarop uw ongeval heeft plaatsgevonden.

De voorschriften hieronder hebben enkel betrekking op op ongevallen die zich voordoen op een gemeentelijke weg op het grondgebied van de gemeente Anderlecht.

Weet u niet of een weg gewestelijk of gemeentelijk is? Ga naar het portaal data-mobility.irisnet/mobigis/nl en voer de straatnaam in, dan weet u wie de beheerder is.

Als het ongeval zich heeft voorgedaan op een gemeenteweg in Anderlecht, dan moet u deze stappen ondernemen:

 • Verwittig de politie op het ogenblik van het ongeval en wijs, indien nodig, de andere gebruikers op het gevaar.
 • Neem indien mogelijk foto's van de locatie, het ongeval en de veroorzaakte schade. Vraag eventuele getuigen om te wachten tot de politie ter plaatse is of vraag hen of ze hun contactgegevens willen geven en eventueel een verklaring willen afleggen.
 • Dien een verklaring in (aangifte van klacht) bij de politie (ter plaatse als u hen hebt gebeld of in een commissariaat, liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van het ongeval) over de schade veroorzaakt door het gemeente.

Stuur uw claim naar het volgende adres:
Gemeentebestuur van Anderlecht
Diesnt Juridische Zaken
Raadsplein, 1 1070 Anderlecht.

Of per email naar juridischezaken@anderlecht.brussels

Zorg ervoor dat u bij uw aangifte uw volledige contactgegevens verstrekt, evenals alle nodige bewijsstukken: kostenraming, expertiseverslag, facturen, kopie van het strafdossier, enz.

Deze documenten zijn nodig voor een snel en efficiënt beheer van het dossier en stellen het gemeentebestuur, en eventueel de verzekering, in staat om een ​​dossier te openen, het onderzoek uit te voeren en een uitspraak te doen over de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente bij uw ongeval.

Als het ongeval zich heeft voorgedaan op een gewestweg, ga dan naar de site https://be.brussels/mobiliteit-en-transport/contactgegevens/meld-een-ongeval-veroorzaakt-door-de-staat-van-de-weg?set_language=nl om uw schadegeval te melden.

Deze informatie wordt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis van de Gemeentelijke Administratie van Anderlecht meegedeeld.

Hulp bij noodgevallen

 • Bij gasgeur: 0800 19 400
 • Bij elektriciteitsstoringen: 02 274 40 66
 • Bij panne van openbare verlichting: 02 274 40 66