Wonen

Het loket Huisvesting zal gesloten tot en met 1st maart 2023.

Tijdens deze periode kunt u het online inschrijvingsformulier invullen via het online platform Irisbox.


Procedure voor de hernieuwing van de aanvraag in januari 2023.

Vanwege de gezondheidssituatie worden de kandidaat-huurders verzocht hun aanvraag tussen 2 en 31 januari 2023 te hernieuwen via:

  • het online platform Irisbox ;
  • door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres:

    Gemeentebestuur Anderlecht
    Dienst huisvesting
    Tranvaalstraat 21
    1070 Anderlecht

Hier klikken om het inschrijvingsformulier te downloaden

De elektronische en papieren formulieren moeten vergezeld gaan van de documenten op pagina 5.

Formulieren die bij de dienst huisvesting worden ingediend, per e-mail en/of na 31 januari 2023 worden ontvangen, niet in behandeling worden genomen.

Anderlechtse Haard

De Anderlechtse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt aan mensen die geen woning op de reguliere verhuurmarkt kunnen huren.

Opgelet: door de grote vraag naar woningen, kom je mogelijk op een wachtlijst terecht