Wonen

Bericht

Het loket van de dienst huisvesting is gesloten van 1 december tot en met 31 december 2019 en van 3 februari tot en met 21 februari 2020.

Voor de herinschrijving is het loket huisvesting geopend op werkdagen van 2 tot en met 31 januari 2020 van 9.00 tot 11.30 uur.

Met vriendelijke groeten,

Wil je een gemeentewoning huren?

Om gebruik te kunnen maken van een gemeentelijke woning, moet de kandidaat:

  • 1ste optie: Invullen van het online inschrijvingsformulier via Irisbox
  • 2de optie : Zich tijdens de openingsuren naar de huisvestingsbalie begeven, met zijn inschrijvingsformulier, ingevuld met de vereiste informatie. Een medewerker zal vervolgens nakijken dat de gegevens op het formulier correct zijn en zal de kandidaat een ontvangstbewijs verstrekken als bevestiging van de registratie.
    Hier klikken om het inschrijvingsformulier te downloaden

Opgelet: de wachttijd kan oplopen en hangt af van het type van woning overeenkomstig met de gezinssamenstelling.

Opgelet: Geen enkel formulier dat per e-mail wordt verstuurd zal behandeld worden.

Meer info?

Bekijk het toewijzingsreglement van gemeentelijke woningen (algemene toelatingsvoorwaarden tot het register, inschrijving, hernieuwing en schrapping, beroep, toewijzingsprocedure,…).

Anderlechtse Haard

De Anderlechtse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt aan mensen die geen woning op de reguliere verhuurmarkt kunnen huren.

Opgelet: door de grote vraag naar woningen, kom je mogelijk op een wachtlijst terecht