Wonen

Bericht

Zomerperiode

Het loket Huisvesting zal gesloten zijn van 15 juli t/m 16 augustus 2019.

In dringende gevallen kan u ons bereiken op volgend telefoonnummer : 02 556 31 56.

Het Huisvestingsloket is toegankelijk voor het publiek op:
Maandag : 9u - 11u
Dinsdag : 9u - 11u
Woensdag : 9u - 11u

Wil je een gemeentewoning huren?

Om gebruik te kunnen maken van een gemeentelijke woning, moet de kandidaat zich tijdens de openingsuren naar de huisvestingsbalie begeven, met zijn inschrijvingsformulier ingevuld met de vereiste informatie. Een agent zal er vervolgens voor zorgen dat de gegevens op het formulier correct zijn en zal de kandidaat een ontvangstbewijs verstrekken in geval van bevestiging van de registratie.

Hier klikken om het inschrijvingsformulier te downloaden.

Opgelet: de wachttijd kan oplopen en hangt af van het type van woning overeenkomstig met de gezinssamenstelling.

Meer info?

Bekijk het toewijzingsreglement van gemeentelijke woningen (algemene toelatingsvoorwaarden tot het register, inschrijving, hernieuwing en schrapping, beroep, toewijzingsprocedure,…).

Anderlechtse Haard

De Anderlechtse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt aan mensen die geen woning op de reguliere verhuurmarkt kunnen huren.

Opgelet: door de grote vraag naar woningen, kom je mogelijk op een wachtlijst terecht