Hygiëne

Ik denk dat mijn verblijf onbewoonbaar is

Je contacteert de dienst Hygiëne via 02 522 65 41 voor een huisbezoek.
Je kan ook klacht indienen bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie.

Het verblijf van mijn buurman is onbewoonbaar en ik maak mij zorgen

Je contacteert de dienst Hygiëne via 02 522 65 41 voor een afspraak.
Deze dienst komt ter plaatse voor een huisbezoek en, indien mogelijk, een huisbezoek bij je buurman.

Woninginspectie - ongeschikt voor bewoning

Denk je dat je huis ongeschikt is om in te wonen? Zo maak je een afspraak met de gemeentelijke gezondheidsdienst.

  1. Informeer je huisbaas per aangetekende brief met ontvangstbevestiging over de problemen die je ervaart in je woning en vraag hem om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
  2. Wacht ongeveer een maand zodat je huisbaas je feedback kan geven over zijn voornemens.
  3. Als je geen reactie ontvangt, maak dan telefonisch, per e-mail of ter plaatse in onze kantoren een afspraak met onze afdeling Hygiëne:

Dienst Hygiëne
Bruinstraat, 3
1070 Anderlecht
02/ 522.65.41.

Tijdens het huisbezoek wordt automatisch gevraagd naar een kopie van :

  • Je geregstreerde huurcontract, als je daarvan in het bezit bent
  • Je brief gericht aan de eigenaar.

Deze procedure staat los van de noodprocedures.


Herhuisvestingstoelage:
Ga je verhuizen en denk je dat je in aanmerking komt voor een herhuisvestingstoelage?
Onze dienst hygiëne moet een huisbezoek brengen aan de woning die je verlaat. Regionale diensten zullen je nieuwe woning bezoeken.

Je wordt gevraagd om ten minste 2 weken voor de dag van de verhuizing contact op te nemen met onze dienst.

Er zal een onderzoeksrapport worden opgesteld dat bij het aanvraagformulier voor de herhuisvestingstoelage moet worden gevoegd: https://huisvesting.brussels/huren/herhuisvestingstoelage/

Bestrijding van ratten :

De gemeentelijkedienst hygiëne biedt gratis rattenbestrijding bij particulieren aan voor alle inwoners van Anderlecht. Het volstaat een afspraak te maken met onze dienst.

Na een rattenbestrijdingsoperatie kan de dienst Hygiëne u vragen om de lokalen te onderhouden om de best mogelijke resultaten van de rattenbestrijding te garanderen.

Je wordt verzocht opnieuw contact op te nemen met de afdeling Hygiëne wanneer de plaag niet meer aanwezig is. Dit om het overtollige materiaal en het overtollige product terug te recuperen.

De afdeling Hygiëne geeft voorrang aan particuliere woningen. Interventies in industriële en professionele panden zijn beperkt, afhankelijk van de beschikbare voorraden.

Als je een professioneel bedrijf hebt dat werkt met voedsel of dat voedsel op de markt brengt, dient u een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding en met hen een contract opstellen.

https://www.favv-afsca.be/professionelen/autocontrole/

https://www.favv-afsca.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/_documents/2018-08-27_11_QSF_ongedierte.pdf