Internationale Betrekkingen

DE CEL INTERNATIONALE BETREKKINGEN


De opdracht van de cel Internationale Betrekkingen bestaat erin gemeentelijke projecten op het gebied van internationale solidariteit, gedecentraliseerde samenwerking (tussen steden) en internationale betrekkingen te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren.

Deze opdracht omvat:

  • De ontwikkeling van een netwerk van lokale partners (NGO's, inwoners, scholen, verenigingen, enz...), met name via het platform van verenigingen voor internationale solidariteit;
  • De coördinatie van bewustmakings-, informatie- en educatieve acties over duurzame ontwikkeling, mensenrechten en gelijkheid tussen volkeren op het niveau van de gemeente Anderlecht;
  • De bewustmaking van het gemeentepersoneel inzake uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, en met name inzake eerlijke handel;
  • Het beheer van gedecentraliseerde samenwerkings- en uitwisselingsprojecten tussen de gemeente Anderlecht en haar internationale partners.