ADVIESPLATFORM VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Het platform van verenigingen voor internationale solidariteit wordt voorgezeten door de schepen voor Internationale Betrekkingen en is samengesteld uit gemeentepersoneel en inwoners of verenigingen die actief zijn in Anderlecht op het gebied van internationale solidariteit. Dit platform komt regelmatig bijeen en heeft tot taak

  • informatie uit te wisselen over bewustmakingsactiviteiten over ongelijkheid tussen Noord en Zuid, mensenrechten, enz.
  • verenigingen en groepen inwoners die zich inzetten voor internationale solidariteit te ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten.
  • in onderling overleg vastgestelde en gecoördineerde bewustmakingsacties voor de inwoners van Anderlecht te ontwikkelen.

Het programma van de internationale solidariteitsdagen en/of het festival van de internationale solidariteit wordt, bijvoorbeeld, door dit platform vastgesteld. Tijdens dit platform worden ook mogelijkheden aangekondigd voor verenigingen die actief zijn op het gebied van internationale solidariteit.

Indien u wenst deel te nemen, gelieve ons te contacteren via: internationalesolidariteit@anderlecht.brussels

VERENIGINGEN ACTIEF IN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT IN ANDERLECHT
Het grondgebied van Anderlecht herbergt talrijke activiteiten en verenigingen die werken voor en met het Anderlechtse publiek, maar ook internationaal.  
U vindt een niet-limitatieve lijst van de verenigingen in de gemeente Anderlecht in DIT DOCUMENT .