Partnerschap

STEDENBANDEN

Stedenbanden creëren een toegevoegde waarde voor steden en gemeenten en zetten de deur open voor de ontwikkeling van technische samenwerking tussen gemeentelijke diensten, maar ook voor gezamenlijke reflectie en participatie van de burgers in de grote uitdagingen van deze tijd, zoals het milieu, mensenrechten, vrede, sociale inclusie, enz. De stedenbanden, die aanvankelijk een instrument waren voor verzoening en vrede in Europa na de Tweede Wereldoorlog, zijn uitgegroeid tot een vorm van “gedecentraliseerde samenwerking”, waarbij het concept van vrede en solidariteit wordt gekoppeld aan dat van ontwikkeling.

In 1955 hadden de eerste stedenbanden als doel bij te dragen tot de naoorlogse wederopbouw van Europa. Anderlecht sloot toen een stedenbandakkoord met een aantal Europese steden, die allemaal “wijken” van Europese hoofdsteden zijn: Boulogne-Billancourt (in Parijs, Frankrijk), Neukölln (in Berlijn, Duitsland), Hammersmith (in Londen, Verenigd Koninkrijk), Zaandam (in Amsterdam, Nederland). De stad Marino (in Italië) trad in 1968 toe tot het stedenbandakkoord van Europese steden van 1955. Tot slot werd een vriendschapspact ondertekend met Sainte-Maxime (Frankrijk).

Anderlecht wil de banden met haar Europese zustersteden blijven onderhouden door verenigingen, scholen, personeel en burgers met elkaar in contact te brengen via uitwisselingsprojecten.

De zustersteden van Anderlecht sinds 1955:

 • Boulogne-Billancourt (  Frankrijk): Gemeente van 118.000 inwoners ten westen van Parijs met een arbeidersverleden in het zuiden en meer recente welvarende woonwijken in het noorden.
 • Hammersmith & Fulham   (Verenigd Koninkrijk): Dit zakendistrict met 170.000 inwoners ligt aan de poorten van Londen, halverwege de luchthaven Heathrow en het centrum van de Britse hoofdstad.  
 • Neukölln   (Duitsland): Met zijn 330.000 inwoners het dichtstbevolkte arrondissement van Berlijn, bovendien erkend als “Interculturele Stad” door de Raad van Europa.  
 • Zaanstad   (Nederland): Stad met 153.000 inwoners aan de rand van Amsterdam, bekend om zijn molens en cacaoproductie.
 • Marino   (Italië): Marino ligt in de Albaanse Heuvels en kijkt uit over Rome. De gemeente, waar ongeveer 45.000 mensen wonen, is rijk aan schatten uit de oudheid en maakt deel uit van Rome Hoofdstad.

INTERNATIONALE PARTNERSCHAPPEN

 • MARSASSOUM (CASAMANCE, SENEGAL)

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt Anderlecht samen met de gemeente Marsassoum, in het zuiden van Senegal. Het GIS-programma, dat volledig gefinancierd wordt door de DGD en beheerd wordt door de UVCW en Brulocalis, spitst zich toe op armoedebestrijding onder de specifieke invalshoek van de versterking van de gemeentelijke instelling in het Zuiden.

Sinds 2014 is de gemeente Anderlecht actief in de Casamance-regio in het zuiden van Senegal. Aanvankelijk werkte de gemeente Anderlecht samen met het departement Sédhiou, maar in 2018 richtte ze haar inspanningen op de gemeente Marsassoum.

Marsassoum is een stad in het departement Sédhiou met een oppervlakte van 18 km² en ongeveer 13.000 inwoners. De stad grenst in het noorden en westen aan de rivier Soungrougrou en in het zuiden en oosten aan de gemeente Djibabouya. De belangrijkste belemmering voor ontwikkeling is de geïsoleerde ligging ten opzichte van de grote steden van Casamance. Sinds de opening van de brug van Marsassoum in 2023 is Marsassoum veel toegankelijker geworden en ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden.

De Anderlechtse ambtenaren en burgers die aan dit programma meewerken zijn verenigd in een stuurcomité. Wilt u meer weten over het project, deelnemen aan het stuurcomité of in gesprek gaan met onze Senegalese partners, neem dan contact met ons op via internationalesolidariteit@anderlecht.brussels

De gemeente Anderlecht werkt momenteel voornamelijk samen met de gemeente Marsassoum om haar socio-economische actoren te ondersteunen en haar bestuur en economische actoren te structureren.

Verwezenlijkingen in het kader van de fase 2014-2016

 • Aankoop van informaticamateriaal en meubilair voor de departementsraad en de Kantoren voor Lokale Ontwikkeling (KLO) van de 14 gemeenten;
 • Aankoop van kantoormateriaal, telefoon- en internetkosten voor de departementsraad, de 14 Kantoren voor Lokale Ontwikkeling;
 • Herinrichting van de departementspool voor lokale ontwikkeling;
 • Realisatie van gemeentelijke ontwikkelingsplannen voor 4 gemeenten;
 • Organisatie van Noord-Zuid-, Noord-Noord-, Zuid-Zuid-platformen en van missies in het Noorden en het Zuiden.

Verwezenlijkingen in het kader van de fase 2017-2021

 • Opmaak van een stand van zaken van de financiële middelen;
 • Opmaak van een volledige kadastrale opmeting om een beter zicht te hebben op de fiscale inkomsten en de inkomsten van het gemeentelijke erfgoed;
 • Uitwerking van een gemeentelijk fonds voor lokale ontwikkeling. Dit fonds is bestemd voor de financiering van microprojecten in de veertien gemeenten van het departement.

Enkele activiteiten in het kader van de fase 2022-2026

 • Oprichting van de Marsa-bar, een ruimte voor voedselbereiding/restauratie/verkoop die zelfstandig wordt beheerd door lokale coöperaties;
 • Opleiding van de actoren van de coöperatie;
 • Opleiding van verkozen ambtenaren en personeel in de nieuwe instrumenten voor gemeentelijk beheer in Senegal;
 • Versterking van 2 nieuwe gemeentelijke diensten: onthaal van het publiek en netheidsdienst.

Projecten ontwikkeld in de marge van het GIS-partnerschap sinds 2014

 • Uitrusting van de bibliotheek van het Diallolyceum van Sédhiou;
 • Oprichting en uitrusting van een ruimte voor de allerkleinsten in Marsassoum;
 • Levering van sportmateriaal aan de verschillende sportclubs in Sédhiou;
 • Levering van informaticamateriaal;
 • Opstarting van een sportuitwisseling van jonge Anderlechtenaren in Sédhiou;
 • Verkoop van Senegalese projecten op de Anderlechtse kerstmarkt ten voordele van projecten in Sédhiou;
 • Levering van materiaal voor de gezondheidspost.
 • QARAWAT BANI HASSAN (WESTELIJKE JORDAANOEVER, PALESTINA)

In 2021 keurde de gemeenteraad van Anderlecht een motie goed die opriep om een einde te maken aan de uitzettingen en annexatie van Palestijnse gebieden door de staat Israël. Deze motie voor de erkenning van Palestina als volwaardige staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad is een krachtige boodschap van de gemeente Anderlecht, die de uitvoering van het samenwerkingsproject met het gemeentebestuur van Qarawat Bani Hassan (dertig kilometer ten zuidwesten van Nablus) ondersteunt.

Sinds het interim-akkoord van 1995 (Oslo 2) over de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook wordt 9% van het grondgebied van de gemeente Qarawat gezamenlijk bestuurd door de Palestijnse Autoriteit voor administratieve aangelegenheden en door Israël voor veiligheidsaangelegenheden (Zone B), terwijl 91% van het grondgebied onder volledige Israëlische controle staat (Zone C).

In het licht van de vernieling die de Israëlische kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever veroorzaakt, is het belangrijk om de lokale bevolking in de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever en Gaza te helpen door steun te verlenen aan de lokale besturen die er actief zijn. Zo wil Anderlecht op vraag van Qarawat Bani Hassan een project opzetten voor een sociaal-cultureel centrum, met financiële steun van Wallonie-Bruxelles International. Dit centrum voor cultuur, amusement en opleiding zal ten goede komen aan alle inwoners van Qarawat, in het bijzonder jongeren en kinderen, waaronder meisjes, dankzij de culturele, educatieve en opleidingsactiviteiten die er aangeboden worden.

Ondanks de beperkte beschikbare middelen wilden de autoriteiten van de gemeente Qarawat graag deelnemen aan het project door het met eigen middelen verder te financieren, in het bijzonder voor de bouw-/inrichtingswerkzaamheden en voor het vervoer in verband met de werken.