Bewustmakingsactiviteiten

CUREGAME

Thema: migratie  

Doelgroep: Adolescenten (12-18 jaar) en volwassenen  

Wat: een digitale applicatie en pedagogische gids  

In 2017 lanceerde de gemeente Anderlecht een nieuwe mobiele applicatie, Curegame genaamd.  Een interactieve speurtocht die de uitdagingen van de migraties van gisteren en vandaag in hartje Kuregem verkent.

In Kuregem wonen meer dan 100 nationaliteiten samen en het is dan ook een uitzonderlijk diverse wijk in de gemeente Anderlecht. Door de straten wandelen is de wereld verkennen. Curegame maakt dit mogelijk. Ontdek via deze ludieke en educatieve applicatie de portretten van vijf Brusselaars uit het buitenland en test uw observatievermogen en kennis.

Het is noodzakelijk ter plaatse te gaan (vertrekpunt Baraplein) om de ervaring te beleven.

De opzet van Curegame is pedagogisch. Het interactief parcours van de applicatie kan worden aangevuld met een activiteit, waarvan het verloop wordt uitgelegd in de pedagogische gids.

Om de applicatie en de pedagogische gids te downloaden, ga naar http://www.curegame.be/

Ontdek ook de reportage van BX1 over de Curegame-applicatie .

 

GELUIDSKASTJES “DE ANDERLECHTENAREN EN DE KOLONIALE PERIODE”

Thema: Belgische koloniale geschiedenis

Doelgroep: Adolescenten en volwassenen

Wat: getuigenissen ter inleiding van de geschiedenisles over de Belgische kolonisatie in Congo.   

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Republiek Congo heeft de cel Internationale Betrekkingen van de gemeente Anderlecht in juni 2020 een oproep tot getuigenissen gelanceerd onder de inwoners om hun ervaringen te delen.  

Deze actie maakt deel uit van de wens om de sporen van de Belgische koloniale periode in de openbare ruimte van Anderlecht in een context te plaatsen.

Een speciale telefoonlijn maakte het mogelijk om oprechte en vaak gevoelige getuigenissen op te tekenen. Deze geluidsopnames getuigen van een historische periode die aanwezig is in de geesten en binnen vele Anderlechtse gezinnen, of ze nu van Afrikaanse afkomst zijn of niet. Deze gebeurtenissen zijn subjectief en maken op geen enkele manier deel uit van een wetenschappelijke benadering.

Deze installatie nodigt u uit om te luisteren naar zes geluidsportretten, zes persoonlijke verhalen, zes getuigenissen, zes blikken op deze periode. Een reis naar een universum waar het woord over onze geschiedenis getuigt.

Credits:

Op initiatief van Julien Milquet, schepen van Internationale Solidariteit, burgemeester Fabrice Cumps en de leden van het schepencollege.

We willen alle inwoners bedanken die hebben aanvaard om hun herinneringen te delen, evenals de verenigingen van het platform voor internationale betrekkingen.

Scenografie, montage en technische ondersteuning: Factumlab.eu

 

BELGISCHE KOLONISATIE IN CONGO EN DE CONTEXTUALISERING VAN DE ANDERLECHTSE OPENBARE RUIMTE

In september 2017 werd een motie over de oprichting van een werkgroep en de hercontextualisering van koloniale eerbetonen in de openbare ruimte unaniem door het college aangenomen.

Deze werkgroep heeft 5 openbare plaatsen geïdentificeerd die opnieuw in een context moeten worden geplaatst: de Sergeant De Bruynestraat, de Transvaalstraat, de Saïolaan, de Koloniale Veteranensquare en de gedenksteen in de inkomhal van het gemeentehuis.  

In februari 2021 werden informatiepanelen geplaatst om deze sites in een context te plaatsen. Klik op de link hieronder om hun geschiedenis te ontdekken.

Ontdek voor meer informatie ook het werk uitgevoerd en aangeboden door het collectief “Mémoire Coloniale” over deze locaties (beschikbaar in het Frans): Travail de recherche (PDF)

Meer weten:

Het Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations  organiseert rondleidingen, lezingen en opleidingen over koloniale geschiedenis en burgerzin.

Bakushinta  vzw biedt rondleidingen, lezingen en activiteiten aan die tot doel hebben de Congolese culturen en hun geschiedenis te promoten en te valoriseren.

Change  vzw wil de cultuur en geschiedenis van Afrika promoten en delen met Afro-afstammelingen en de rest van de wereld. Haar doel is om het historisch en intellectueel erfgoed opnieuw eigen te maken om negatieve en stereotype beelden te deconstrueren. De vzw organiseert conferenties, activiteiten en excursies om jongeren en volwassenen bewust te maken van deze kwestie.

BAMKO  vzw is een centrum voor reflectie en actie rond anti-zwart racisme. De vzw houdt zich bezig met volkseducatie, de bevordering van interculturaliteit en de bestrijding van racisme. Ze organiseert lezingen, opleidingen en tentoonstellingen aan en werkt aan belangenbehartiging.
 
Café Congo  biedt ruimte voor bezinning over de huidige Belgisch-Congolese betrekkingen. Café Congo organiseert verschillende artistieke activiteiten: theater, tentoonstellingen, dans, enz.  

NGO CEC  houdt zich bezig met literaire, culturele en pedagogische activiteiten. CEC heeft de weg gebaand voor het aan de kaak stellen en ontleden van stereotiepe beelden in het Westen ten opzichte van Afrika, zijn bevolkingsgroepen en Afro-afstammelingen.  

 

ANDERE BESCHIKBARE TOOLS: 

De cel Internationale Betrekkingen heeft een niet-exhaustieve lijst  opgesteld van verenigingen en NGO's die activiteiten, tools en opleidingen aanbieden rond de verschillende thema's die verband houden met de Noord-Zuid-betrekkingen: migratie, milieu, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, enz.

Als u leraar bent op een Anderlechtse school en hulp kan gebruiken bij het opzetten van een activiteit voor uw leerlingen, neem dan contact op met de cel Internationale Betrekkingen: internationalesolidariteit@anderlecht.brussels