Een evenement organiseren

Wie moet de procedure volgen?

Je moet de procedure volgen als je een evenement organiseert:

  • In de openbare ruimte
  • In open lucht of op privéterrein
  • In een gesloten ruimte, inclusief tenten

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1: je downloadt dit formulier en vult het in. Dankzij dit formulier kunnen de politie en andere organisaties, zoals de brandweer, een advies uitspreken over de veiligheid.

Stap 2: Je bezorgt het ingevulde formulier minstens 45 dagen voor het evenement ter plaatse of via e-mail aan de dienst Evenementen. Vervolgens nemen zij de toelatingsprocedure voor hun rekening en verzorgen zij de opvolging bij de gemeentediensten.

Opgelet: als het om een grootschalig evenement gaat, vraag je dit best zo vroeg mogelijk aan en kan een coördinatievergadering rond de veiligheid georganiseerd worden.

Stap 3: Nadat het dossier is behandeld, brengt de dienst Evenementen je op de hoogte van de beslissing.

De dienst Evenementen blijft tot uw beschikking om u te helpen bij uw stappen.

Nuttige links