Stedelijke Ontwikkeling

Deze dienst beheert de plannen van aanleg en de verschillende reglementen, zowel op stedenbouwkundig vlak als inzake mobiliteit, openbare en groene ruimten, de bezetting van het openbaar domein of richtingsignalisatie (en dit via e-mail: stadsontwikkeling@anderlecht.brussels).

De dienst begeleidt eveneens aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen en treedt op als bemiddelaar tussen de aanvragers en de verschillende gewestelijke partners.

Openingsuren van het loket van de dienst Stedelijke Ontwikkeling  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 11u30

Openingsuren uitsluitend geldig voor openbare onderzoeken 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 11u30
en maandagavond van 18:00 tot 20:00

Aan bezoekers wordt gevraagd zich ten minste een half uur voor de sluiting van het loket aan te melden.

Inlichtingen en contact:

Maandag tot vrijdag van 09:30 tot 16:00
02 558 08 60

Kopieën van archiefstukken en van digitale reproductietarieven
Kopieën - Kleine formaten
    • Per blazijde A4 zwart-wit: € 0,10
    • Per blazijde A4 - kleur: € 0,30
    • Per blazijde A3 zwart-wit: € 0,20
    • Per blazijde A3 - kleur: € 0,60
Kopieën - Grote formaten
    • Per afdruk zwart-wit groter dan A3: € 5,00
    • Per afdruk in kleur groter dan A3: € 15,00
    • Per afdruk op fotopapier groter dan A3: € 40,00
Digitale reproductietarieven
    • Per A4 zwart-wit pagina: € 0,05
    • Per A4-kleurenpagina: € 0,15
    • Per A3 z-w pagina: € 0,10
    • Per A3-kleurenpagina: € 0,30
    • Reproductie in een formaat groter dan A3: € 2,50

De betaling van de retributie moet contant of via de bank aan de gemeentekas gebeuren (met een ontvangstbewijs).

Nuttige links  

Meer over stedelijke ontwikkeling