Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De stedenbouwkundige verordeningen bepalen de normen met betrekking tot de stedelijke omgeving. Er bestaan ook gemeentelijke verordeningen (GemSV), die betrekking hebben op het geheel of een deel van het gemeentelijke grondgebied.

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening, of GSV_2016, is een Specifieke Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening, die gepubliceerd is op 17/10/2019 in het Belgisch Staatsblad, met onmiddellijke inwerkingtreding.

De belangrijkste doelstellingen van de verordening zijn :

  • het van comfort van de inwoners vergroten;
  • de normen met betrekking tot bouwwerken en hun naaste omgeving aanpassen aan de actuele technieken en bouwwijzen;
  • de nieuwe ecologische aandachtspunten integreren in de regelgeving;
  • de eigenschappen van het bouwkundig erfgoed respecteren en bewaren;
  • bepaalde gemeentelijke bijzonderheden, zoals de tuinwijken of ondernemingsgebieden of grote vrijstaande gebouwen, anders behandelen.