Plannen en Verordeningen

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) spitst zich toe op het stedenbouwkundig recht, voornamelijk aan de hand van drie instrumenten: plannen, stedenbouwkundige verordeningen en machtigingen. Alle werken en handelingen moeten aan de reglementaire teksten voldoen. De teksten betreffende de bouw, de aanleg en de transformatie van gebouwen gelegen op het grondgebied van onze gemeente zijn specifiek voor het Brussels gewest.

Strategische plannen

De ontwikkelingsplannen zijn indicatieve plannen.

Gewestelijke niveau

Gemeentelijke niveau

Andere strategische plannen

Gewestelijke niveau

Regelgeving plannen

De bestemmingsplannen hebben een regelgevende waarde.

De richtplannen van aanleg zijn strategische en regelgevende plannen.

Gewestelijke niveau

Gemeentelijke niveau

Stedenbouwkundige Reglementen

De reglementen betreffen de uitreikingsprocedure van stedenbouwkundige vergunningen.

Gewestelijke niveau

Gemeentelijke niveau