Bijzonder Bestemmingsplan (BBP)

De BBP’s bevatten bepalingen met betrekking tot de inplanting, het volume en de esthetiek van de constructies. De bestemmingsplannen zijn regelgevend.

In deze rubriek vindt u de geldende bestemmingsplannen (gemeentelijk niveau).

In het kader van een project en om zekerheid over de interpretatie van een BBP te hebben, staat onze dienst tot uw beschikking om een afspraak te maken. 

Algemeen plan met de geldende bestemmingsplannen

Lijst van Bijzonder Bestemmingsplan

Biestebroeck

Intellectuel centrum - blokken 231-235

Informatie : Opheffingsprocedure.

Ketel

Informatie : In voorbereiding.

Grote ring

Eiland Sint Helena

Blok 252

Informatie : Opheffingsprocedure.

Meir Uitbreiding (Wijk)

Informatie : Opheffingsprocedure.

Meir Uitbreiding (Wijk) : Wijziging I

Informatie : Opheffingsprocedure.

Meir Uitbreiding (Wijk) : Wijziging II

Informatie : Opheffingsprocedure.

Minnezangerswijk

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • Onteigeningsplan (consultatie ter plaatse)
 • KB 22.10.1964 

Informatie : Opheffingsprocedure.

Minnezangerswijk : Wijziging I

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • KB 23.01.1975 

Informatie : Opheffingsprocedure.

Meylenmeers Oost 

Meylenmeers Oost : Wijziging II

Missiehuis van Scheut : Wijziging II

 • Bestemmingsplan (consultatie ter plaatse)
 • Wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • BE 20.12.1990 

Informatie : Opheffingsprocedure.

Peterbos – Dwarslaan en Omliggende (1ste vak, centraal blok)

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • Onteigeningsplan (consultatie ter plaatse)
 • KB 18.01.1962

Rechter Oever

 • Wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consulatie ter plaatse)
 • Herkavelingplan (consultatie ter plaatse)
 • KB 14.02.1962 

Scheut N (Kwartier)

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • Onteigeningsplan (consultatie ter plaatse)
 • KB 22.10.1964 

Informatie : Opheffingsprocedure.

Scheutveld Uitbreiding

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie te plaatse)
 • Onteigeningsplan (consultatie ter plaatse)
 • Herkavelingsplan (consultatie ter plaatse)
 • Bregent 10.01.1950 

Scheutveld Uitbreiding : Wijziging I

Scheutveld Uitbreiding : Wijziging II

 • Wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie te plaatse)
 • KB 27.04.1956

Klaverwijlk

Broekdalwijk

Broekdalwijk : Wijziging I

 • Bestemmingsplan (consultatie ter plaatse)
 • Wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultation ter plaatse)
 • KB 21.02.1989

Broekdalwijk : Wijziging II

Kruispunt Veeweyde – Liedel

Informatie : Opheffingsprocedure.

Neerpede Dorp

Vogelenzang (Werf)

 • Bestemmingsplan (1ste partij) en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • BK 09.05.1959

Vogelenzang (Werf) : Wijziging I

 • Bestemmingsplan en wettelijke stedenbouwkundige voorschriften (consultatie ter plaatse)
 • KB 24.07.1973

Landelijke Zone

Ring en omgeving