Participatie - Anderlecht Info

Participatie

wil inwoners betrekken bij wat er in Anderlecht gebeurt en hen aanmoedigen om deel te nemen aan burgerprojecten door:

  • wijkcomités en burgers helpen die zich willen inzetten voor hun gemeente de
  • projectoproep “Burgerprojecten” te organiseren om projecten in de wijk te subsidiëren
  • de Europese Week van de Lokale Democratie in Anderlecht te coördineren
  • info-avonden te organiseren, zoals de Particip' Cafés

Op de website van de diensten Participatie-Gemeentewijzer vind je meer informatie en een overzicht van alle projecten: www.anderlecht-participatie.be

Anderlecht Info

Bij de cel Anderlecht Info kan je terecht met vragen over administratieve stappen bij de gemeente en zij verwijzen je door naar de gepaste dienst. Verder stellen zij infobrochures ter beschikking, onder andere, over de gemeente Anderlecht, tewerkstelling, activiteiten en verenigingen in Anderlecht.

Op de website van de diensten Anderlecht Info vind je een overzicht van alle informatie: www.anderlecht-participatie.be