Een evenement organiseren

Wie moet de procedure volgen?

Je moet de procedure volgen als je een evenement organiseert:

  • In de openbare ruimte
  • In open lucht of op privéterrein
  • In een gesloten ruimte, inclusief tenten

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1: je downloadt dit formulier en vult het in. Dankzij dit formulier kunnen de politie en andere organisaties, zoals de brandweer, een advies uitspreken over de veiligheid.

Stap 2: Je bezorgt het ingevulde formulier minstens 45 dagen voor het evenement ter plaatse of via e-mail aan de dienst Evenementen. Vervolgens nemen zij de toelatingsprocedure voor hun rekening en verzorgen zij de opvolging bij de gemeentediensten.

Opgelet: als het om een grootschalig evenement gaat, vraag je dit best zo vroeg mogelijk aan en kan een coördinatievergadering rond de veiligheid georganiseerd worden.

Stap 3: Nadat het dossier is behandeld, brengt de dienst Evenementen je op de hoogte van de beslissing.

De dienst Evenementen is voor jou beschikbaar op kantoor of via de telefoon, om je te helpen bij de nodige stappen.

Nuttige links