Move Anderlecht

Het nieuwe Gemeentelijke Mobiliteitsplan van Anderlecht (GMP)

Hoe zal de mobiliteit in Anderlecht er in de toekomst uit zien? Dat bepalen we samen!

De gemeentelijke diensten werken samen met de experten van mobiliteitsadviesbureau TRIDÉE en met u om de grote uitdagingen voor mobiliteit in Anderlecht te bepalen!
Ze nodigen u, inwoners, verenigingen, handelaars en bedrijven uit om deel te nemen aan een aantal participatiemomenten.

In de loop van de komende maanden, organiseren we verschillende bijeenkomsten om de mobiliteit in Anderlecht samen vorm te geven. Deze lente beginnen met het opmaken van de balans: wat gaat er goed? Wat kan beter? En vooral: waar willen we naartoe?

Per participatieavond focussen we op een bepaald deel van de gemeente:

 • Dinsdag 26 maart 2019 – 20u-22u – Espace 16 Arts (Rossinistraat 16) KUREGEM
     
 • Donderdag 28 maart 2019 – 20u-22u – Scherdemael School (Camille Vaneukemlaan 31) MOORTEBEEK & BRACOPS
      
 • Dinsdag 2 april 2019 – 20u-22u – Buurthuis Scheut (Léopold De Swaefstraat 10B) CENTRUM & SCHEUT
      
 • Donderdag 4 april 2019 – 20u-22u – Seniorencentrum Duivenmelkers (Duivenmelkersstraat 124)
  HET RAD & INDUSTRIE & NEERPEDE

De voorstellen die uit deze eerste stap komen, stellen we na de zomer aan u voor in een volgende participatieronde.

We hopen dat u talrijk aanwezig zal zijn bij deze eerste belangrijke stap!
Om voldoende plaats te voorzien voor iedereen is inschrijven sterk aanbevolen.

Schrijf u in vóór 20 maart op  : move@anderlecht.brussels

Het vorige Gemeentelijk Mobiliteitsplan werd door het College in zitting van 10 mei 2005 goedgekeurd.
Voorafgaand werd het voorontwerp van de GMP herzien op basis van de opmerkingen en meningen van burgers die tijdens het openbaar onderzoek van november-december 2004 werden geuit

Het plan maakt het mogelijk de zeer uiteenlopende aspecten van het mobiliteitsbeheer op gecoördineerde wijze te benaderen opdat elke burger zich volgens zijn noden en middelen zou kunnen verplaatsen, gekoppeld aan een vermindering van de weerslag van het autoverkeer op de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het leefmilieu zoals:

 • Inrichting van wegen
 • Reglementering
 • Controle van overtredingen
 • Informeren van de burgers
 • Promoten van verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Rationeel gebruik van de auto
 • Verbetering van de verplaatsingen van alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, mindervaliden)
 • Antwoord inzake de toegankelijkheid van drukbezochte plaatsen (met name voor mindervaliden)
 • Afname van het aantal ongevallen en van de ernst ervan
 • Verbetering van de kwaliteit en van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en afname van de milieuoverlast
 • Aanmoediging van het gecombineerde gebruik van verschillende verplaatsingswijzen
 • Oplossingen inzake parkeren

De maatregelen om dit te bereiken spitsen zich dus vaak toe op verschillende verplaatsingswijzen. Dit is vooral het geval voor de inrichting van wegen, die rekening moet houden met de verschillende weggebruikers.

De uitwerking van de GMP vond plaats in 3 fasen:

Help! Mijn fiets is gestolen!

Je vindt alle fietsen die in Brussel werden teruggevonden via www.gevondenfietsen.be. Wil je bij de politie aangifte doen van diefstal. Bekijk hier de verschillende commissariaten in Anderlecht.

mybike.brussels, een nieuwe schakel in de strijd tegen fietsdiefstal in Brussel