Brussel stad 30

Brussel wordt op 1 januari 2021 een gewest waar 30 km/u de regel en niet langer de uitzondering is. Vandaag is al 60% van het lokale wegennet een zone 30.

Waarom (bijna) overal 30 km/u?

Ieder jaar komen 50 personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om of geraken ze ernstig verwond, door overdreven snelheid. De hoofddoelstelling van de Stad 30 is dus om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen: die van de fietsers en voetgangers, maar ook die van de bestuurder en de passagiers van de auto. Bij een botsing aan 30 km/u is de gordel erg effectief.

Deze maatregel zal het verkeer ook rustiger maken, zodat er binnen de wijken voorwaarden ontstaan die gunstiger zijn voor de modal shift: op korte afstanden wordt fietsen of stappen zo aantrekkelijker.

Daarnaast zal de geluidshinder aanzienlijk dalen: aan 30 km/u lijkt het alsof er 50% minder verkeer is wat betreft lawaai.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op alle wegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zult u maximum 30 km/u mogen rijden, met uitzondering van de grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u blijft. Deze uitzonderingen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden.

In de Brusselse bebouwde kom wordt de maximumsnelheid dus 30 km/u. U herkent een bebouwde kom aan volgende verkeersborden:

Deze nieuwe snelheidsbeperking geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor taxi's, bussen, fietsers (speedpelecs), elektrische steps... Dus ook op busbanen en fietspaden.

Deze maatregel roept heel wat vragen op. Meer info is te vinden op: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/stad30