Autoloze zondag

Doorgangsbewijs
Autoloze Zondag 2022

Voor zondag 18 september 2022, de Autoloze Zondag, kan wie daartoe een aanvraag indient een doorgangsbewijs ontvangen. Opgelet: deze aanvraag moet naar behoren worden gemotiveerd!

Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal van 9u30 tot 19u voor het verkeer afgesloten zijn. De enige uitzonderingen zijn de Ring en de wegen buiten de Ring (gebieden van Erasmus, Vogelenzang, Neerpede en Goede Lucht).

Enkele voorbeelden van gevallen waarvoor een afwijking (doorgangsbewijs) voor de Autoloze Zondag zou kunnen worden toegekend: speciale leveringen, hulpdiensten, medische redenen, ...

Geldigheid van het doorgangsbewijs

 • het doorgangsbewijs is geldig voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • het doorgangsbewijs is enkel geldig voor (het)de vastgelegde traject(en) en de toegestane periode.

Procedure om een doorgangsbewijs aan te vragen

Particulieren

Particulieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een afwijking willen verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij hun gemeentebestuur.

Particulieren die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een doorgangsbewijs wensen te verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van hun 'bestemming'.

Hoe?

Vul het aanvraagformulier in via IRISBOX: (klik op ‘Mobiliteit’ en daarna op de gemeente Anderlecht om toegang te krijgen tot het formulier) vóór woensdag 14 september 2022.

Wat heeft u nodig om uw aanvraag via Irisbox in te dienen?

 • uw identiteitskaart en de pincode van de kaart;
 • de nummerplaat van het voertuig;
 • het bewijs dat u zich met een wagen moet verplaatsen (verklaring van uw werkgever, reisdocumenten, enz.).

Wanneer uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een e-mail van IRISBOX met daarin het ogenblik waarop u uw afwijking kunt komen afhalen bij de Dienst Mobiliteit.

Bedrijven

Bedrijven dienen een aanvraag in voor hun personeelsleden. Ze dienen deze aanvraag in bij het bestuur van de gemeente waar ze gevestigd zijn (zelfs indien de persoon in kwestie in een andere Brusselse gemeente woont).

Hoe?

Vul het aanvraagformulier in via IRISBOX: (klik op ‘Mobiliteit’ en daarna op de gemeente Anderlecht om toegang te krijgen tot het formulier) vóór dinsdag 31 augustus 2022. Aanvragen die na 31 augustus worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Wat heeft u nodig om uw aanvraag via Irisbox in te dienen?

 • uw identiteitskaart en de pincode van de kaart;
 • Voor elke werknemer :
  • Naam, voornaam, adres
  • de nummerplaat van het voertuig;
  • Reden van verplaasting
  • Werkuren

Let op , de toegang aan Irisbox is gereserveerd aan de wettelijke vertegenwoordiger of de gemachtigde van het bedrijf.

Wanneer uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een e-mail van IRISBOX met daarin het ogenblik waarop u uw afwijking kunt komen afhalen bij de Dienst Mobiliteit.

Bijzondere gevallen

 • Personen met buitenlands staatsburgerschap kunnen zich van en naar hun hotel begeven mits zij in het geval van controle door de politie hun hotelreservatie of vliegtuigticket tonen,

Diplomatieke missies en internationale organisaties

De gegroepeerde aanvragen voor de 'diplomatieke missies' en 'in België gevestigde internationale organisaties' moeten worden gericht aan de Dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.