Autoloze zondag

Autoloze Zondag 2024

Op zondag 22 september 2024 zal de autoloze dag plaatsvinden. Op die dag zal tussen 9.30 en 19.00 uur het verkeer van gemotoriseerde voertuigen in het hele Brusselse Gewest en dus ook in de gemeente Anderlecht worden verboden. De enige uitzonderingen zijn de Ring en de wegen buiten de Ring (gebieden van Erasmus, Vogelenzang, Neerpede en Goede Lucht).

Sommige voertuigen blijven in de rest van de gemeente gemachtigde te rijden. Het gaat dan vooral om :

 • Gehandicapten: de gehandicaptenkaart zal de waarde hebben van een doorgangsbewijs voor zover de houder van de kaart in het voertuig aanwezig is, d.w.z. dat de kaart volgens de wettelijke voorwaarden gebruikt wordt.
 • voertuigen van het openbaar vervoer;
 • Taxi’s uitgerust op het dak met een onverplaatsbare lichtbak (spoetnik) met het opschrift “TAXI”;
 • voertuigen van de hulpdiensten;
 • autocars (en minibussen 8+1p) op voorwaarde dat er duidelijk Horeca of Hotellerie op staat);
 • voertuigen voor openbaar nut;
 • duidelijk gemarkeerde mediavoertuigen;
 • voertuigen ingeschreven als en voorzien van een CD nummerplaat (diplomatiek corps) voor zover deze effectief een diplomaat vervoert of de bestuurder beschikt over een bewijs dat hij een bepaald traject moet afleggen of een opdracht moet vervullen.

Voor de andere, is een afwijking noodzakelijke.

Doorgangbewijzen

GELDIGHEID VAN HET DOORGANGSBEWIJS

 • het doorgangsbewijs is geldig voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • het doorgangsbewijs is enkel geldig voor (het)de vastgelegde traject(en) en de toegestane periode.

PROCEDURE OM EEN DOORGANGSBEWIJS AAN TE VRAGEN

Particulieren

Particulieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een afwijking willen verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij hun gemeentebestuur.
Particulieren die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en een doorgangsbewijs wensen te verkrijgen, moeten hiertoe een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van hun 'bestemming'.

Hoe?

Vul het aanvraagformulier in via IRISBOX: (klik op ‘Mobiliteit’ en daarna op de gemeente Anderlecht om toegang te krijgen tot het formulier) vóór Vrijdag 13 september 2024.

Wat heeft u nodig om uw aanvraag via Irisbox in te dienen?

 • uw identiteitskaart en de pincode van de kaart;
 • de nummerplaat van het voertuig;
 • het bewijs dat u zich met een wagen moet verplaatsen (verklaring van uw werkgever, reisdocumenten, enz.).

Wanneer uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een e-mail van IRISBOX met daarin het ogenblik waarop u uw afwijking kunt komen afhalen.

Bedrijven

Bedrijven dienen een aanvraag in voor hun personeelsleden. Ze dienen deze aanvraag in bij het bestuur van de gemeente waar ze gevestigd zijn (zelfs indien de persoon in kwestie in een andere Brusselse gemeente woont).

Hoe?

Vul het aanvraagformulier in via IRISBOX: (klik op ‘Mobiliteit’ en daarna op de gemeente Anderlecht om toegang te krijgen tot het formulier) vóór vrijdag 06 september 2024. Aanvragen die na 06 september worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Wat heeft u nodig om uw aanvraag via Irisbox in te dienen?

 • uw identiteitskaart en de pincode van de kaart;
 • Voor elke werknemer :
  • Naam, voornaam, adres
  • de nummerplaat van het voertuig;
  • Reden van verplaasting
  • Werkuren

Let op , de toegang aan Irisbox is gereserveerd aan de wettelijke vertegenwoordiger of de gemachtigde van het bedrijf.

Wanneer uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een e-mail van IRISBOX met daarin het ogenblik waarop u uw afwijking kunt komen afhalen.

BIJZONDERE GEVALLEN

 • Personen met buitenlands staatsburgerschap kunnen zich van en naar hun hotel begeven mits zij in het geval van controle door de politie hun hotelreservatie of vliegtuigticket tonen,
 • Diplomatieke missies en internationale organisaties : De gegroepeerde aanvragen voor de 'diplomatieke missies' en 'in België gevestigde internationale organisaties' moeten worden gericht aan de Dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.