Lokaal mobiliteitscontract Kuregem

Een nieuwe tool voor verkeersluwe wijken

Het Brussels Gewest ontwikkelde de Lokale Mobiliteitscontracten in het kader van het plan Good Move om verkeersluwe wijken te creëren. Dat betekent minder doorgaand verkeer, een circulatieplan, voorrang voor actieve vormen van verplaatsing en openbaar vervoer, en een betere levenskwaliteit voor de bewoners.

De gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek werden geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Kuregem, een samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

Vidéo

In de praktijk zal de definiëring van het Lokaal Mobiliteitscontract van Kuregem gebeuren in drie fasen: diagnose van de huidige situatie, voorstelling van scenario’s en selectie van een voorkeursscenario in het kader van de studie.
gemeenten willen bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen.

1° Diagnose (September – Januari 2021)

Tijdens deze fase hebben we de expertise van de weggebruikers op het terrein benut en hebben we ieders behoeften en wensen weergegeven (wat moet beter, wat zijn de moeilijkheden, ...).

Hiervoor hebben we u ontmoet op de volgende data:

  • Woensdag 16/12 van 10u tot 15u : in de wijk rond het gemeentehuis van Anderlecht, de Herzieningslaan en de Veeartsenstraat
  • Donderdag 17/12 van 14u30 tot 17u30: in de wijk rond de Ninoofsepoort
  • Dinsdag 05/01 van 14u30 tot 17u30 : in de wijk rond het Slachthuis van Anderlecht en de Luchtvaartsquare

We hebben naar uw voorstellen voor de verbetering van de openbare ruimte en voor het delen van de openbare weg geluisterd.

Via onze online enquête hebt u uw mening kunnen geven over uw wijk.

We hebben ook tijd genomen om enkele stakeholders van de mobiliteit aan het woord te laten (burgergroepen, vereniging die actief zijn in mobiliteit), die de diagnose hebben kunnen bevestigen en aanvullen. Daarna werden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit deskundigen van de gemeenten, van Brussel Mobiliteit en van een onafhankelijk studiebureau) een zo goed mogelijk totaalbeeld kreeg om scenario’s voor te stellen voor de realiteit op het terrein.

U kunt de samenvatting van de diagnose hier downloaden.

2° Voorstelling van scenario’s (juni 2021)

De eerste inspraakfase is achter de rug en het studiebureau heeft een analyse verricht. Op basis daarvan hebben de colleges van burgemeester en schepenen ingestemd met een aantal circulatie-opties om Kuregem sluipverkeersluw te maken.

We hebben u uitgenodigd op vrijdag 25 juni te Clemenceau en op woensdag 30 juni online via Zoom om uw mening over deze opties te geven vanuit uw terreinexpertise.
We danken u voor uw aanwezigheid en inputs! U vindt hier de presentatie die werd voorgesteld en hier het verslag van deze fase van burgerparticipatie.

Dankzij de aandachtspunten die werden meegedeeld heeft het studiebureau deze nu met de sterke punten van elk scenario geinventariseerd en verwerkt in een definitief circulatieplan, dat tegemoetkomt aan de doelstellingen van het lokaal mobiliteitscontract van Kuregem.

3° Uitvoeringsplanning (2022)

Het definitief circulatieplan werd op 1 februari 2022 goedgekeurd door het College van Anderlecht. Voor meer info, klik hier.

Persbericht

Dit projet van verkeersluwe wijk bevat een belangrijk participatieluik. Een projectoproep werd deze vrijdag 21 april door de Gemeenteraad goedgekeurd. U kunt uw kandidatuur ingeven tot en met 13 mei 2022 via dit formulier.

Klik hier voor het volledig reglement voor de toekenning van subsidies in het kader van het autoluwe wijk Kuregem.