Met de wagen

Autodelen

Cambio

Wie geen auto heeft, kan er een huren bij Cambio

 • Stap 1 : ik schrijf me in via www.cambio.be en ontvang een cambio-kaart met pincode
 • Stap 2 : ik reserveer een wagen via de website van Cambio
 • Stap 3: ik haal mijn wagen af op het afhaalpunt (zie website Cambio voor afhaalpunten in Anderlecht) en neem mijn cambio-kaart en pincode mee

Cozycar

Bezoek www.cozycar.be en kom te weten hoe je een auto met je buren deelt:

 • hoe je het financieel regelt (prijs per km);
 • wat je qua verzekeringen in orde moet brengen;
 • hoe je goeie afspraken kan maken met je mede-autodelers;
 • welke autodelers er in je buurt zijn via de ‘vraag- en aanbodkaart’:

Je kan registeren op www.cozycar.be zodat je zelf ook zichtbaar wordt in de ‘vraag en aanbodkaart’.
Info: hello@cozycar.be- 09 242 32 75 - www.cozycar.be

Carpoolen

Wil je personen meenemen of zelf meerijden tijdens een vast traject, dan kan je carpoolen:

Parkeren voor personen met beperkte mobiliteit

Voor alle aanvragen met betrekking tot het parkeren van voertuigen vlakbij de woning, vindt u hier het reglement en de formulieren, die sinds 1 januari 2018 van kracht zijn.

Brussel'Air-premie

Zeg je wagen vaarwel en verplaats je gratis in Brussel! Bekijk snel de info over de Brussel'Air-premie.

Taxi nemen

Opgelet: de gemeente Anderlecht voert geleidelijk aan een beleid uit dat de snelheid tot 30km per uur beperkt op plaatselijke en 50km per uur op grote wegen.

Wat moet ik doen bij een pollutiepiek?

Soms kunnen er zich pieken van luchtverontreiniging voor doen. Wanneer dit het geval is, gelden in Brussel specifieke maatregelen, die je kan ontdekken via www.luchtkwaliteit.brussels

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Gezien de overschakeling van het wagenpark naar elektrische voertuigen heeft het Brussels Gewest in samenwerking met de gemeenten een beleid ontwikkeld rond de plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte.

Uitrol op het grondgebied van Anderlecht

De elektrische laadpalen op de openbare weg worden over het algemeen in de buurt van strategische locaties geplaatst of op aanvraag van gebruikers van elektrische voertuigen omdat ze geen mogelijkheid hebben om hun elektrische wagen op hun eigen terrein op te laden.

Het publieke netwerk wordt aangevuld door laadpunten in openbare of privéparkings. Dit type installatie kan rechtstreeks aan de concessiehouder worden gevraagd.

De selectiecriteria zijn de volgende:

 • 100% elektrische wagen;
 • Geen privégarage;
 • Geen publieke oplaadpaal in de buurt (250 m) of aanwezigheid van een laadpaal maar die voldoende gebruikt wordt om de installatie van een tweede laadpaal te rechtvaardigen;
 • Als er binnen 250 meter een elektriciteitsaansluiting van 400V is, gebeurt de installatie op deze plaats.

De gemeente bepaalt de technische haalbaarheid op het gebied van wegenbeheer en zorgt voor de geografische samenhang van het netwerk.

Anderlecht heeft momenteel 89 laadpalen.
Voor 2024 zijn er nog 26 oplaadpunten gepland.

Wie mag er parkeren bij laadpalen?

Het is toegelaten en gratis om een elektrisch voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen “elektrische oplading”, zolang het voertuig is aangesloten op de laadpaal en daadwerkelijk oplaadt. Iedereen die een elektrisch voertuig heeft en zijn voertuig moet opladen kan gebruik maken van de laadpaal op voorwaarde dat deze vrij is.

Een forfaitaire retributie van 50 euro per parkeerperiode (4u30) is verschuldigd door de gebruiker van een niet-elektrisch motorvoertuig of door de gebruiker van een geparkeerd elektrisch voertuig dat niet oplaadt.

De zone “elektrische oplading” wordt door de volgende signalisatie aangegeven:

 • een signalisatiebord voor het parkeren type “E9a”;
 • een onderbord “Betalend”;
 • een onderbord “Forfait 50€ / 4u30 uitgezonderd opladend voertuig”.

Aanvraag voor een laadpaal op de openbare weg

Aanvraag voor een laadpaal op de openbare weg
Wij nodigen u uit om de gewestelijke website van Electrify.brussels te bezoeken, waar alle aanvragen voor de installatie van elektrische laadpalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gecentraliseerd.

Info
U kunt op de gewestelijke website "Electrify.brussels" terecht met al uw bijkomende vragen over de werking van deze laadpalen.


https://electrify.brussels/nl