Lokaal mobiliteitscontract Kuregem

Een nieuwe tool voor verkeersluwe wijken

Het Brussels Gewest ontwikkelde de Lokale Mobiliteitscontracten in het kader van het plan Good Move om verkeersluwe wijken te creëren. Dat betekent minder doorgaand verkeer, een circulatieplan, voorrang voor actieve vormen van verplaatsing en openbaar vervoer, en een betere levenskwaliteit voor de bewoners.

De gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek werden geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Kuregem, een samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

Vidéo

In de praktijk zal de definiëring van het Lokaal Mobiliteitscontract van Kuregem gebeuren in drie fasen: diagnose van de huidige situatie, voorstelling van scenario’s en selectie van een voorkeursscenario in het kader van de studie.
gemeenten willen bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen.

1° Diagnose (September – Januari 2021)

Tijdens deze fase hebben we de expertise van de weggebruikers op het terrein benut en hebben we ieders behoeften en wensen weergegeven (wat moet beter, wat zijn de moeilijkheden, ...).

Hiervoor hebben we u ontmoet op de volgende data:

  • Woensdag 16/12 van 10u tot 15u : in de wijk rond het gemeentehuis van Anderlecht, de Herzieningslaan en de Veeartsenstraat
  • Donderdag 17/12 van 14u30 tot 17u30: in de wijk rond de Ninoofsepoort
  • Dinsdag 05/01 van 14u30 tot 17u30 : in de wijk rond het Slachthuis van Anderlecht en de Luchtvaartsquare

We hebben naar uw voorstellen voor de verbetering van de openbare ruimte en voor het delen van de openbare weg geluisterd.

Via onze online enquête hebt u uw mening kunnen geven over uw wijk.

We hebben ook tijd genomen om enkele stakeholders van de mobiliteit aan het woord te laten (burgergroepen, vereniging die actief zijn in mobiliteit), die de diagnose hebben kunnen bevestigen en aanvullen. Daarna werden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit deskundigen van de gemeenten, van Brussel Mobiliteit en van een onafhankelijk studiebureau) een zo goed mogelijk totaalbeeld kreeg om scenario’s voor te stellen voor de realiteit op het terrein.

U kunt de samenvatting van de diagnose hier downloaden.

2° Voorstelling van scenario’s (juni 2021)

De eerste inspraakfase is achter de rug en het studiebureau heeft een analyse verricht. Op basis daarvan hebben de colleges van burgemeester en schepenen ingestemd met een aantal circulatie-opties om Kuregem autoluw te maken.

We nodigen u graag uit om uw mening over deze opties te geven vanuit uw terreinexpertise. Daarna zal het studiebureau de sterke punten van elk scenario inventariseren en verwerken in het definitieve scenario, dat tegemoetkomt aan de doelstellingen van het lokaal mobiliteitscontract van Kuregem.

De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar het is nog niet mogelijk om u allemaal samen op hetzelfde moment te ontmoeten. Daarom stellen we twee momenten voor:

Vrijdag 25 juni van 14u30 tot 17u30 op het Clemenceauplein
(inschrijving niet nodig)

Woensdag 30 juni van 19u00 tot 21u30 via Zoom.
Inschrijving mogelijk tot en met 28 juni via deze link
U ontvangt 24 uur van tevoren de link naar de vergadering.

3° Uitvoeringsplanning (September 2021)

Dit nieuwe circulatiescenario wordt voorgesteld in september, evenals een concrete planning voor de uitvoering. Daarna zal deze concreet worden uitgevoerd op het terrein.