Autoloze zondag

20 SEPTEMBER 2020
AUTOLOZE ZONDAG AANVRAAGFORMULIER
DOORGANGSBEWIJS

Op zondag 20 september 2020 zal de autoloze dag plaatsvinden. Op die dag zal tussen 9.30 en 19.00 uur het verkeer van gemotoriseerde voertuigen in het hele Brusselse Gewest en dus ook in de gemeente Anderlecht worden verboden. De enige uitzonderingen zijn de Ring en de wegen buiten de Ring (Erasmus, Vogelenzang, Neerpede en Goede Lucht).

Sommige voertuigen mogen blijven rijden. Het gaat dan vooral om :

  • het openbaar vervoer (trajecten met de MIVB gratis die dag + De Lijn binnen het Brusselse Gewest)
  • taxi's (uitgerust op het dak met een onverplaatsbare lichtbak met het opschrijft « TAXI »)
  • voertuigen van nooddiensten
  • autocars
  • voertuigen van openbaar nut
  • mediavoertuigen die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, etc.)
  • voertuigen voorzien van een CD-nummerplaat (diplomatiek corps) voor zover deze effectief een diplomaat vervoeren of de bestuurder een bewijs van zijn opdracht kan voorleggen.

Voor de andere is een doorgangsbewijs noodzakelijk. Dat bewijs moet worden aangevraagd bij uw gemeente van verblijf (als u in het Brusselse Gewest woont) of bij de gemeente waar uw eindbestemming ligt (als u buiten het Brusselse Gewest woont). De verzoeken gericht tot andere gemeenten zullen niet in aanmerking worden genomen. Voor elke ontvankelijke aanvraag zal de mobiliteitsdienst nagaan of het verantwoord is.

Als u een aanvraag voor doorgangsbewijs als particulier wilt indienen, vul dan het volgende formulier in

Als u een aanvraag als bedrijf (of een gegroepeerd aanvraag voor verschillende mensen met dezelfde bestemming) wilt indienen, vul dan dit formulier in

Zodra het formulier is ingevuld, stuur het naar het adres mobiliteit@anderlecht.brussels, uiterlijk op 31/08 voor de bedrijven en op 11/09 voor de particulieren.

In het geval dat het/de doorgangsbewijs/zen wordt/worden verleend, kunt u ze op Joseph Wybranlaan 45 (1070 Anderlecht) vanaf maandag 7 september tot en met woensdag 16 september tussen 9.00 en 13.00 uur ophalen. LET OP ! : Het loket zal op dinsdag 15 september gesloten zijn. Dus kom niet op die dag !

Herinnering : Voor de voertuigen die zullen worden toegestaan om te rijden, is de wegcode van toepassing en de snelheid beperkt tot 30 km/u.