Bijzonder Bestemmingsplan (BBP)

De BBP’s bevatten bepalingen met betrekking tot de inplanting, het volume en de esthetiek van de constructies. De bestemmingsplannen zijn regelgevend.

In deze rubriek vindt u de geldende bestemmingsplannen (gemeentelijk niveau).

In het kader van een project en om zekerheid over de interpretatie van een BBP te hebben, staat onze dienst tot uw beschikking om een afspraak te maken. 

Algemeen plan met de geldende bestemmingsplannen en de geldende herkavelingsplannen

Lijst van Bijzonder Bestemmingsplan

Biestebroek

Intellectuel centrum - blokken 231-235

Ketel

Grote ring

Eiland Sint Helena

Meylenmeers Oost 

Meylenmeers Oost : Wijziging II

Rechter Oever

Scheutveld Uitbreiding

Scheutveld Uitbreiding : Wijziging I

Scheutveld Uitbreiding : Wijziging II

Klaverwijk

Broekdalwijk (Wijk)

Broekdalwijk : Wijziging I

Broekdalwijk : Wijziging II

Neerpede Dorp

Vogelenzang (Wijk)

Vogelenzang (Wijk) : Wijziging I

Landelijke Zone

Ring en omgeving