Partnerschap

Samenwerkingsovereenkomst met Sédhiou (Senegal) in het kader van het gemeentelijk internationaal samenwerkingsprogramma (GIS).

Het GIS-programma is een Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsinstrument.
Dit programma, dat volledig gefinancierd wordt door de DGOS en beheerd wordt door de UVCW en de VSGB - Bruocalis, spitst zich toe op armoedebestrijding onder de specifieke invalshoek van de versterking van de gemeentelijke instelling in het zuiden.

Het programma draagt bij tot de versterking van de capaciteiten van de lokale instellingen in het zuiden opdat ze hun eigen ontwikkeling in handen zouden kunnen nemen.

De gemeente Anderlecht heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het departement van Sédhiou dat uit 14 stedelijke en landelijke gemeenten bestaat. De Anderlechtse ambtenaren die aan dit programma meewerken zijn verenigd in een stuurcomité.

Verwezenlijkingen in het kader van de fase 2014-2016

 • Aankoop van informaticamateriaal en meubilair voor de departementsraad en de kantoren voor lokale ontwikkeling (KLO) van de 14 gemeenten;
 • Herinrichting van de departementspool voor lokale ontwikkeling;
 • Realisatie van gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP) voor 4 gemeenten;
 • Aankoop van kantoormateriaal, telefoon- en internetkosten voor de departementsraad, de 14 KLO en de DPLO;
 • Organisatie van noord-zuid-, noord- en zuidplatformen en van missies in het noorden en het zuiden.

Enkele activiteiten in het kader van de fase 2017-2021

 • Opmaak van een stand van zaken van de financiële middelen;
 • Opmaak van een volledige kadastrale opmeting om een beter zicht te hebben op de fiscale inkomsten en de inkomsten van het gemeentelijke erfgoed;
 • Uitwerking van een gemeentelijk fonds voor lokale ontwikkeling. Dit fonds is bestemd voor de financiering van microprojecten in de veertien gemeenten van het departement.

In de marge van het GIS-partnerschap ontwikkelde projecten

 • Uitrusting van de bibliotheek van het Diallolyceum van Sédhiou;
 • Oprichting en uitrusting van een ruimte voor de allerkleinsten in Marsassoum;
 • Levering van sportmateriaal aan de verschillende sportclubs in Sédhiou;
 • Levering van informaticamateriaal;
 • Opstarting van een sportuitwisseling van jonge Anderlechtenaren in Sédhiou;
 • Verkoop van Senegalese projecten op de Anderlechtse kerstmarkt ten voordele van projecten in Sédhiou.