Begraafplaats - Bezoekers

Openingsuren

De begraafplaats is het hele jaar door toegankelijk voor het publiek, van 8u tot 17u.

De begraafplaats is toegankelijk voor de voertuigen van maandag tot zaterdag, van 8u tot 16u30.

Het administratief kantoor van de begraafplaats is toegankelijk van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 16u30, behalve op de volgende data :

Sluitingsdagen van het gemeentebestuur in 2023:

Maandag 2 januari Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 10 april  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 1 mei Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Donderdag 18 mei  Geen begrafenissen mogelijk
Vrijdag 19 mei  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 29 mei Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Vrijdag 16 juni Geen begrafenissen mogelijk
Vrijdag 21 juli  Geen begrafenissen mogelijk
Maandag 14 augustus Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Dinsdag 15 augustus Geen begrafenissen mogelijk
Dinsdag 12 september Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Woensdag 1 november Geen begrafenissen mogelijk
Maandag 13 november  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u
Maandag 25 december  Begrafenissen mogelijk van 8u30 tot 12u

Toegankelijkheid van de site

De toegang tot de begraafplaats is verboden voor gemotoriseerde voertuigen en dieren (honden enz.).

Personen met beperkte mobiliteit kunnen de site echter met de auto bereiken, van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 16u30. Daartoe kan vooraf via IRISbox een aanvraag tot het verkrijgen van een toelating worden ingediend.

Elke verplaatsing met de auto of met een niet-gemotoriseerde fiets moet zodanig plaatsvinden dat de rouwstoet niet wordt verstoord.  Er dient gebruik gemaakt te worden van de berijdbare wegen zonder de maximale toegelaten snelheid van 10 km/u te overschrijden.

Gelieve voor verdere informatie over de verschillende beperkingen het algemeen reglement te raadplegen.

Reiniging van de grafmonumenten

De begraafplaats stelt kosteloos schoonmaakmateriaal ter beschikking.
U kan zich hiervoor wenden tot het administratief kantoor.


Tarieven voor concessies

Gelieve hier te klikken om kennis te nemen van de tarieven voor concessies.