Schoolhulp

Hulp online aanmelden Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen

Het Steunpunt Schoolvragen helpt je verder met raad en daad om je kind via internet aan te melden voor een Nederlandstalige kleuter-of lagere school.

Wie kan bij deze dienst terecht?

Steunpunt Schoolvragen wil het schoolwelbevinden versterken van de Franstalige en Nederlandstalige leerlingen die in Anderlecht wonen of naar school gaan. Hulp wordt geboden aan zowel leerlingen, ouders, scholen als organisaties.

Info Nederlandstalige scholen

Localisatie van de Nederlandstalige scholen

Info Franstalige scholen

Localisatie van de Franstalige scholen
Informatiefiches

 1. Inschrijvingen :
  1. Jouw kind op een school inschrijven : hoe maak ik de keuze?
  2. Alle vragen die u zich stelt over de inschrijving van uw kind(eren) in de kleuter-, lagere-, of secundaire school
  3. Hulp nodig om je kind in het Nederlandstalig onderwijs in te schrijven ?
  4. Welke studierichtingen bestaan er in het secundair onderwijs.
 2. Gewoon Onderwijs
  1. Het Nederlandstalig Belgisch Schoolsysteem
  2. Wie is Wie op school ?
 3. Beroepen
  1. B-attest, C-attest.
  2. Straffen op School
 4. Buitengewoon onderwijs
  1. Wie is wie op school ?

Leerlingen en ouders kunnen hier terecht voor ... ?

 • Informatie over de onderwijswetgeving, de mogelijke studierichtingen
 • Hulp bij het zoeken naar een school en het inschrijven (uitsluiting, nieuwkomer, verhuis,...)
 • Het uitwerken van een gepersonaliseerde schoolloopbaan
 • Begeleiding bij spanningen op school (vb. tussen ouders en directie, leerlingen en leerkrachten)
 • Psychologische steun bij moeilijke situaties op school
 • Begeleiding bij situaties van schoolverzuim
 • Hulp bij leerproblemen (zoeken naar begeleiding voor huiswerk, Nederlands, remediëring, …)

Wat biedt de dienst aan voor organisaties en scholen?

 • Het samenbrengen van professionals in een lokaal overleg rond schoolwelbevinden.
 • De begeleiding bij en het uitwerken van projecten rond preventie en vermindering van schoolverzuim.
 • Informatie verstrekken over recente onderwijsontwikkelingen, lokale en regionale bronnen inzake schoolwelbevinden.
 • Het opmaken van een inventaris inzake schoolverzuim (documentatie, enquêtes, statistieken, vernieuwende projecten, …).
 • Collectieve infosessies over onderwijsthema's, bijvoorbeeld inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs.

De volledige lijst met scholen in Anderlecht kan je bekijken in de rubriek Onderwijs.