La Fondation Jean et Eléonore Lombaerts

Nederlandse versie hieronder

Jean LOMBAERTS, véritable créateur et cheville ouvrière de la Cité. Né en 1883, orphelin de père à l’âge de 3 ans, il dut quitter l’école à l’âge de 9 ans et devint successivement boulanger-pâtissier, apprenti carrossier puis ouvrier spécialisé dans la fabrication des phares. Il s’occupa activement de syndicalisme et devint secrétaire du syndicat des métallurgistes de Bruxelles.

Mobilisé en 1914 il passa trois années de captivité en Allemagne. Dès la fin des hostilités, il se passionna pour la question du logement populaire, notamment sous la forme de cités jardins dont il avait pu admirer des exemples en Allemagne.

Il assuma pendant 36 ans la gestion journalière de la Cité de Moortebeek. Il mourut en décembre 1950 sans avoir vu l’achèvement de sa dernière œuvre : « le groupe des maisons à appartements pour vieux ménages » qui porte son nom (rue de l’Agronome de n°126 à n°150).

En 1986, au décès de sa fille Eléonore, Robert De Bruyne a entrepris des démarches pour créer la Fondation Jean et Eléonore Lombaerts.


Jean en Eléonore Lombaertsstichting

Arbeider Jean LOMBAERTS speelde een cruciale rol in de tuinwijk. Hij werd geboren in 1883 en verloor zijn vader op 3-jarige leeftijd. Toen hij 9 jaar oud was moest hij de school verlaten en werd hij achtereenvolgens brood- en banketbakker, leerjongen carrosseriebouwer en arbeider gespecialiseerd in het maken van gloeilampen. Hij raakte actief betrokken bij de arbeidersbeweging en werd secretaris van de Brusselse metaalvakbond.

In 1914 werd hij gemobiliseerd en drie jaar lang in Duitsland vastgehouden. Na de oorlog groeide zijn interesse voor volkswoningen, vooral onder de vorm van tuinwijken waarvan hij in Duitsland voorbeelden had kunnen bewonderen.

36 jaar lang ontfermde hij zich over het dagelijks beheer van Moortebeek. Hij stierf in december 1950 voor zijn laatste project voltooid werd: “het appartementsgebouw voor oude gezinnen” dat zijn naam draagt (Agronoomstraat 126 tot 150).

Na het overlijden van zijn dochter Eléonore in 1986, richtte Robert De Bruyne de Jean en Eléonore Lombaertsstichting op.