Coop

Nederlandse versie hieronder

Les quartiers du canal sous la loupe

Une incroyable histoire humaine porte cette zone du canal, l’aventure collective qui depuis 170 ans a façonné les quartiers populaires du canal de Bruxelles. Une histoire puissante où se croisent le travail, la technique, la solidarité et les conflits sociaux, la fumée des usines et les gens venus du monde entier.

Anderlecht et Molenbeek sont des lieux clés pour comprendre le Bruxelles, la Belgique et l’Europe nés de la révolution industrielle. Ici on transforme, on expérimente, on fabrique, on émigre, on plante, on creuse, on travaille, on construit…

Au COOP, on poursuit cette aventure. Quand vous venez au COOP, il y a toujours de quoi faire !

Partez à la découverte de ces quartiers du canal au travers d’une exposition évolutive, de nombreux ateliers manuels et des circuits « nature », « industrie » ou « populations ». 

Et vous le verrez nos quartiers du canal sont surprenants !

Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 17h

Public : public scolaire, associations, visites individuelles

Tarifs :

  • Expo permanente 3,00 € tout public / 1,25 €  art. 27 / Gratuit ( -18 ans )
  • Ateliers découverte 130 €

CafeCoop ouvert de lundi à vendredi de 10h à 17h30

COOP – Centre Découvertes Canal
Quai Demets, 23, 1070 Bruxelles
Tel :02/899 93 00
www.coop.brussels


Coop

De buurten rond het kanaal in de kijker

Een ongelofelijk menselijk verhaal zit er achter deze kanaalzone, een collectief avontuur dat de volkse buurten rond het kanaal van Brussel al 170 jaar vorm geeft. Een sterk verhaal ook, over arbeid, techniek, solidariteit en sociale conflicten, rook uit fabrieksschoorstenen en mensen die hier uit alle uithoeken van de wereld zijn neergestreken.

Anderlecht en Molenbeek zijn sleutellocaties om het Brussel, België en Europa van net na de Industriële Revolutie te begrijpen. Hier draait alles om transformeren, experimenteren, fabriceren, emigreren, planten, graven, werken, bouwen ...

In de COOP zetten we dit avontuur voort, voor bezoekers valt er dan ook altijd wel iets te beleven!

Ga op ontdekking van de wijken rond het kanaal, aan de hand van een evolutieve tentoonstelling, talrijke workshops en onze circuits "natuur", "industrie" of "populaties". 

Je zult versteld staan hoe verrassend onze wijken rond het kanaal wel zijn!

Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

Publiek: scholen, verenigingen, individuele bezoeken

Prijzen :

  • Permanente tentoonstelling 3,00 € alle publiek / 1,25 € art. 27 / Gratis ( -18 jaar )
  • Ontdekkingsworkshops 130 €.

CafeCoop geopend van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur.

COOP – Ontdekkingscentrum Kanaal
Demetskaai, 23, 1070 Brussel
Tel.:02/8999300
www.coop.brussels