Institut Redouté Peiffer Bon Air

Nederlandse versie hieronder

Historique

L’Institut Redouté Peiffer à l’origine « Institut Provincial d’horticulture d’Anderlecht (IPSHA) » plus connue sous le nom de « Ecole Maraîchère » fut fondée en 1922. Au fil des années, l’établissement s’étend au niveau bâtiment et terrains d’applications (Tubize, Pamel).
Dans un souhait de proximité, la Commune d’Anderlecht, a cédé en 2002 sous forme de bail emphytéotique une parcelle de terrain à caractère agricole et horticole d’une superficie d’un peu moins de 7 ha situé sur le site du Bon Air, rue du Pommier 101 à la Commission communautaire française (Cocof).

But

Offrir aux élèves de l’Institut Redouté Peiffer des terrains d’application pour développer les techniques horticoles et développer des projets en rapport avec l’horticulture et l’agriculture urbaine pour les élèves de la section qualification en horticulture et section professionnelle en horticulture qui formeront des techniciens horticoles, des ouvriers horticoles spécialisés en aménagement des parcs et jardins, en arboriste-grimpeur-élagueur et en maintenance du matériel.

De nombreux projets pédagogiques se sont développés au niveau des cultures et des plantations tels que

 • Arboriculture fruitière
 • Arboriculture ornementale
 • Culture maraîchère sous-verre
 • Culture maraîchère extérieure
 • Floriculture extérieure
 • Ruchers
 • Toit végétal.

Ces projets se réalisent au rythme des cours de pratique professionnelle.
L’inauguration officielle des bâtiments - ateliers-classes, hangars, serres - du site du Bon Air a eu lieu le 12/10/16.
Grâce à cet outil exceptionnel en région bruxelloise, l’école compte développer différents projets en relation avec le monde horticole : journée à thème horticole ouvert au grand public, rencontre entre professionnels et amateurs, présentation de nouvelles machines horticoles, formation pour adultes, développement de cultures biologiques …
Cette réalisation a pris en compte le caractère rural du site et sa préservation tout en tenant compte des impératifs pédagogiques.

 

 

 

 

 

Institut Redouté Peiffer Goede Lucht

 

Historiek

Het Redouté Peifferinstituut heette oorspronkelijk "Provinciaal Instituut voor Tuinbouw van Anderlecht" maar was beter bekend als de "tuinbouwschool". De school werd in 1922 opgericht. In de loop der jaren breidt het instituut uit met nieuwe gebouwen en terreinen (Tubeke, Pamel). De gemeente Anderlecht heeft in 2002 via een erfpachtovereenkomst een land- en tuinbouwperceel met een oppervlakte van iets minder dan 7 ha, gelegen in de Appelboomstraat 101 in Goede Lucht, afgestaan aan de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

Doel

De leerlingen van het Redouté Peifferinistituut toepassingsterreinen aanbieden om tuinbouwtechnieken te ontwikkelen en projecten rond stedelijke tuin- en landbouw uit te werken voor de afdeling tuinbouw en de beroepsafdeling tuinbouw. Het instituut leidt tuinbouwtechnici, tuinbouwarbeiders gespecialiseerd in parken en tuinen, en boomsnoeiers en -klimmers op. Ook aan het onderhoud van het materiaal wordt aandacht besteed.

Er worden heel wat pedagogische projecten rond teelt en beplanting ontwikkeld, zoals:

 • fruitteelt
 • sierbomen
 • groenteteelt onder glas
 • groenteteelt in open lucht
 • bloementeelt in open lucht
 • bijenkorven
 • groendaken.


Deze projecten worden uitgevoerd op het ritme van de praktijklessen. De officiële inhuldiging van de gebouwen (ateliers-leslokalen, hangars, serres) in Goede Lucht vond plaats op 12 oktober 2016.
Dankzij dit uitzonderlijke instrument in het Brussels gewest, wil de school verschillende projecten rond tuinbouw ontwikkelen: een themadag tuinbouw voor het groot publiek, een ontmoeting tussen professionele en hobbytuiniers, de presentatie van nieuwe tuinbouwmachines, vormingen voor volwassenen, de ontwikkeling van biologische teelt,... Deze realisatie is ingebed in het landelijke karakter van de site en de bescherming ervan, rekening houdend met de pedagogische aspecten.