Place de la Roue

Nederlandse versie hieronder

La Place de la Roue a été aménagée en 1939, lors de la construction de l'église Saint-Joseph.

Cette place comprend :

  • un espace de rassemblement et de représentation (le parvis de l'église),
  • un espace de jeux pour les enfants et
  • des espaces de haltes et de repos.

Cet espace public participe au paysage vert du quartier par la présence de parterres de fleurs et d'un alignement d'arbres. C'est sur cette place qu'a lieu, le mercredi, le marché hebdomadaire.

La place a été rénovée en 2002-2004 dans le cadre d'un projet développée avec la participation du Comité de quartier la Roue.


Radplein

Het Radplein werd in 1939 tijdens de bouw van de Sint-Jozefkerk aangelegd.

Het plein omvat:

  • een verzamelpunt (het voorplein van de kerk),
  • een speelruimte voor kinderen en
  • plaatsen om te pauzeren en uit te rusten.

Het plein vormt een aanvulling op het vele groen in de wijk door de aanwezigheid van bloemperken en bomenrijen. Elke woensdag strijkt de wekelijkse markt hier neer, net als de pinksterfoor.

Het plein werd in 2002-2004 met de medewerking van wijkcomité Het Rad gerenoveerd.