Cénotaphe

Nederlandse versie hieronder

Cénotaphe des trois policiers anderlechtois, membres de la Résistance et victimes de la barbarie nazie.

Ce monument inauguré le 14 juillet 1946 à l'ancien cimetière d'Anderlecht (aujourd'hui le Parc Forestier), a été transféré en 1954 au cimetière du Vogelzang lorsqu'il fut désaffecté.

Tous arrêtés par la Gestapo en 1942, ils sont tous les 3 déportés dans des camps en Allemagne où ils décèdent en 1945.

  • Jean Van Lierde : (commissaire de police adjoint) était membre de l'Organisation Militaire Belge de la Résistance, agent de renseignements et distribuait des journaux clandestins.
  • Maurice Josée (commissaire de police adjoint) et Joseph Devries (agent de police) appartenaient au Front de l'Indépendance furent condamnés pour : transmission de messages à Londres en collaboration avec le réseau Zéro, hébergement de résistants traqués, d'aviateurs alliés, diffusion de tracts clandestins, transport d'armes, sabotage de l'appareil allemand.

Les policiers communaux sont représentés de front en uniforme.
Si Jean Van Lierde (1894-1945) porte le képi, Maurice Josée (1905-1945) et Joseph Devries (1905-1945) sont coiffés du casque en émail blanc, orné du chiffre de la commune, typique de l'époque.
Chaque médaillon est couronné d'une palme qui symbolise l'héroïsme des trois martyrs. Le monument, une stèle dépouillée de section triangulaire, est signé François Bosmans (1908-1977), sculpteur de monuments funéraires. Les médaillons sont dus à Auguste Bija (1872-1957).


Grafmonument

Grafmonument van drie Anderlechtse politieagenten, lid van het verzet en slachtoffer van het nazisme.

Het monument werd in de gewezen begraafplaats van Anderlecht (vandaag het Bospark) ingehuldigd op 14 juli 1946 en daarna in 1954 naar de begraafplaats van Vogelenzang verplaatst.

De drie agenten worden in 1942 door de Gestapo aangehouden en gedeporteerd naar Duitse kampen, waar ze in 1945 om het leven komen.

  • Jean Van Lierde: (adjunct-politiecommissaris) was lid van de Belgische Militaire Organisatie van de Weerstand en van de inlichtingendienst. Hij verspreidde ook clandestiene kranten.
  • Maurice Josée (adjunct-politiecommissaris) en Joseph Devries (politieagent) maakten deel uit van het onafhankelijkheidsfront en werden veroordeeld voor: het overmaken van berichten naar Londen en de samenwerking met het Zeronetwerk, het herbergen van opgespoorde verzetsstrijders en geallieerde vliegeniers, het verspreiden van clandestiene pamfletten, het smokkelen van wapens en het saboteren van het Duitse militaire apparaat.

De gemeentelijke politieagenten worden frontaal in uniform afgebeeld.
Terwijl Jean Van Lierde (1894-1945) een kepie draagt, zijn Maurice Josée (1905-1945) en Joseph Devries (1905-1945) getooid met een helm in wit email, versierd met het cijfer van de gemeente, wat in die tijd gebruikelijk was.
Elk medaillon wordt bekroond met een palmtak, die symbool staat voor de heldendaden van de drie martelaren.
Het grafmonument, een eenvoudige driehoekige gedenksteen, werd ontworpen door François Bosmans (1908-1977), een beeldhouwer van grafmonumenten. De medaillons worden toegeschreven aan Auguste Bija (1872-1957).