Gare ô Canard

Nederlandse versie hieronder

Wim Delvoye est un artiste plasticien belge qui vit et travaille à Gand. À peine diplômé de l’Académie de Gand, il expose déjà à la vingt-cinquième Biennale de Venise, qui lui ouvre les portes des galeries internationales. Il fait partie de la génération d’artistes flamands qui ont fortement influencé l’art contemporain : Jan Fabre, Alain Platel, Panamarenko et la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker. Il explore tous les genres, de l’art classique traditionnel à l’art populaire, il utilise souvent le contre-emploi, créant ainsi une œuvre ambiguë, parfois provocante (série de sculptures cloaca). L’artiste fait souvent appel à une technologie complexe, comme pour la réalisation de ses sculptures monumentales néo-gothiques e. a. « Cement Truck » (Bruxelles, 2010).
À propos de l'oeuvre : dans la mouvance de l’année 2000 : « Bruxelles ville de la culture » et de l’importance grandissante de l’art dans l’espace public, le centre culturel néerlandophone De Rinck, en collaboration avec « cyclo » et la Fondation roi Baudouin, a initié le projet ayant pour thème : la mobilité à Bruxelles. Le sculpteur Wim Delvoye fut choisi pour réaliser cette sculpture environnementale. Une file de canards à la queue leu leu, le plus grand menant la bande, se promènent sur un mur au centre de la Place de la Vaillance... en les contournant on découvre un parc à vélo.
Pas de doute, cette œuvre nous parle de mobilité douce, du retour au temps où la circulation était moins intense et où l’on pouvait voir les canards en file, traverser la chaussée en toute quiétude. On peut également y voir une allusion aux files de voitures, emboîtées les unes dans les autres, bloquées dans le trafic.


Eendje voor Onderweg

Wim Delvoye is een Belgische kunstenaar die in Gent woont en werkt. Hij was net afgestudeerd aan de Kunstacademie van Gent toen hij al werken tentoonstelde tijdens de vijfentwintigste Biënnale van Venetië. Dit opende voor hem de deuren van internationale kunstgalerijen. Hij maakt deel uit van een generatie Vlaamse kunstenaars die sterk beïnvloed zijn door de hedendaagse kunst zoals Jan Fabre, Alain Platel, Panamarenko en de choreografe Anne Teresa de Keersmaeker. Hij verkent alle stijlen, van traditionele klassieke kunst tot volkskunst, hij gebruikt vaak tegenpolen en creëert zo dubbelzinnige, soms uitdagende kunstwerken (beeldengroep cloaca). De kunstenaar maakt ook dikwijls gebruik van complexe technologieën, zoals ondermeer voor de realisatie van zijn neogotische grootwerken o.a. “Cement Truck” (Brussel, 2010).
Over het kunstwerk :
In de invloedsfeer van“Brussel culturele hoofdstad” in het jaar 2000 en het groeiende belang voor kunst in openbare centra, startte het Gemeenschapscentrum De Rinck, in samenwerking met “cyclo” en de Koning Boudewijn stichting een project rond het thema : mobiliteit in Brussel. Beeldhouwer Wim Delvoye werd gekozen voor het maken van dit ecologisch kunstwerk. Een zevental eendjes lopen netjes op een rij, de grootste op kop, wandelend op een muur in het centrum van het Dapperheidsplein... aan de achterzijde werd een fietsstalling aangelegd.
Dit werk is ongetwijfeld een eerbetoon aan de zwakke weggebruiker, een terugkeer in de tijd toen het verkeer minder druk was, toen een rij eendjes ongehinderd de steenweg kon oversteken.
Het verwijst ook naar de files, met lange rijen wagens die het verkeer belemmeren.