Concerto Anderlechtois

Nederlandse versie hieronder

Cette superbe grande peinture murale de Jean-Marc Collier décore les 175m² du mur de la Maison communale. Il symbolise Anderlecht et ses attributs : l’Hôtel communal, la Maison d’Erasme, la Collégiale Saint-Guidon, le canal de Charleroi, un chat (symbole de Veeweyde), un ballon (emblème du club de football), le taureau en enseigne (les abattoirs).

L’artiste invite le spectateur à une nouvelle perception de la ville. Composition caractérisée par un mouvement ascendant, des remarquables trompe-l’oeil pour inventer un autre regard sur Anderlecht via de nouvelles perspectives de l’illusion artistique. Ce concerto animera toutes les imaginations.


Anderlechts Concerto

Deze prachtige muurschildering van Jean-Marc Collier siert een 175 m² grote muur van het Gemeentehuis. Het kunstwerk symboliseert Anderlecht en haar kenmerken: het Gemeentehuis, het Erasmushuis, de Kapittelkerk van Sint Guido, het Kanaal van Charleroi, de kat (symbool van Veeweyde), een bal (embleem van de voetbalclub), een stier (beeldmerk van de slachthuizen).

De kunstenaar nodigt de toeschouwers uit voor een nieuwe gewaarwording van de stad. Het opvallendste kenmerk van deze opbouw is de dalende beweging, een prachtige waanvoorstelling, met nieuwe kunstzinnige denkbeeldige perspectieven die een ander blik werpen op Anderlecht. Dit concerto spreekt tot eenieders verbeelding.