Steun

 Hoe organiseer ik een evenement?

Je ontdekt het hier 

Subsidies voor verenigingen

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan subsidies aanvragen?

 • Groepen, verenigingen en organisaties 
 • Inwoners van Anderlecht die zich lokaal wil inzetten of zelf een project/werking wil opstarten.

Wie subsidies wil aanvragen, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De werking of activiteit bevindt zich in Anderlecht en het Nederlands is één van de voertalen. 
 • leder die een subsidie aanvraagt, schrijft zich in in de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan.
 • Ieder die een subsidie aanvraagt, gaat akkoord met het subsidiereglement.

Welke soort subsidies zijn er?

 • Werkingssubsidies: berekend op basis van het bedrag toegekend door de VGC of het aantal activiteiten.
 • Projectsubsidies: bedoeld voor projecten die afgebakend zijn in de tijd en die open staan voor een breed publiek en die buiten de reguliere werking vallen.

Hoe vraag ik subsidies aan bij de gemeente?

 1. Werkingssubsidies: je vult het Aanvraagformulier in en indien nodig de bijlage

  en bezorgt het voor 1 juni aan de Cultuurdienst (Georges Moreaustraat 5 – cultuur@anderlecht.brussels)
 2. Projectsubsidies:
  - je vult dit Aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Cultuurdienst (Georges Moreaustraat 5 – cultuur@anderlecht.brussels)
  - Je kan het ook hier digitaal invullen, zo moet je het ons niet meer doorsturen per e-mail of post en bespaar je dus tijd

Deadlines

 • Voor 15 december: voor projecten die starten tussen 1 februari en 31 mei daarop volgend
 • Voor 15 april: voor projecten die starten tussen 1 juni en 30 september daarop volgend
 • Voor 15 augustus: voor projecten die starten tussen 1 oktober en 31 januari daarop volgend

Meer weten over voorwaarden om subsidies aan te vragen? Bekijk dan het Subsidiereglement 
Opgelet: Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad of de Jeugdraad.

Waar kan ik nog subsidies aanvragen?

Materiaal uitlenen

Licht- en theatermateriaal

Groepen en organisaties kunnen bij Zinnema voordelig materiaal huren:
Veeweidestraat 24-26 - 02 555 06 00 - welkom@zinnema.be - www.zinnema.be

Sport- en spelmateriaal

Nederlandstalige sociaal-culturele, sport- en jeugdverenigingen uit Brussels Hoofdstedelijk kunnen gratis sport- en spelmateriaal lenen bij de VGC-uitleendienst. Verenigingen kunnen ook sportmaterieel lenen bij Sport.Vlaanderen.

Audiovisueel materiaal

Nederlandstalige sociaal-culturele, sport- en jeugdverenigingen uit Brussels Hoofdstedelijk kunnen tegen een vergoeding audiovisueel materiaal lenen bij de VGC-uitleendienst.

Maak reclame voor jouw culturele activiteiten

 • Activiteiten aankondigen: Nederlandstalige verenigingen kunnen activiteiten laten aankondigen agenda van deze website en in het maandelijks infoblad Anderlecht Contact door hun activiteiten te registreren op agenda.brussels.
 • Affiches en flyers: kan je op de Nederlandstalige Cultuurdienst bezorgen om te worden aangeplakt aan de 40 officiële aanplakborden en/of in de gemeentelijke openbare gebouwen.
 • Op de facebookpagina van Cultuurdienst Anderlecht kunnen wij jou cultureel evenement in Anderlecht delen. Geef ons een seintje via Facebook of per email: cultuur@anderlecht.brussels