Steun

Hoe organiseer ik een evenement?

Je ontdekt het hier 

Subsidies voor verenigingen

Wat zijn de voorwaarden?

Wie subsidies wil aanvragen, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de zetel en/of de werking van de vereniging is in Anderlecht
 • de vereniging voldoet aan het subsidiereglement

Welke soort subsidies zijn er?

 • Werkingssubsidies: berekend op basis van het bedrag toegekend door de VGC of het aantal activiteiten.
 • Projectsubsidies: enkel voor experimentele, originele, uitzonderlijke en vernieuwende projecten voor een breed publiek die buiten de reguliere werking van de vereniging vallen.

Hoe vraag ik subsidies aan bij de gemeente?

 1. Werkingssubsidies: je vult het Aanvraagformulier in en indien nodig de juiste bijlage: 
  - Erfgoed
  - Jeugdbeweging
  - Jeugdclub
  - ouderverenigingen
  - Sociale-, culturele- of wijkwerking

  en bezorgt het voor 31 augustus aan de Cultuurdienst (Georges Moreaustraat 5 – cultuur@anderlecht.brussels)
 2. Projectsubsidies: je vult dit Aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Cultuurdienst (Georges Moreaustraat 5 – cultuur@anderlecht.brussels):
 • Voor 31 oktober: voor projecten tussen 1 januari en 30 juni daarop volgend
 • Voor 30 april: voor projecten tussen 1 juli en 31 december daarop volgend

Meer weten over voorwaarden om subsidies aan te vragen? Bekijk dan het Subsidiereglement 
Opgelet: Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad of de Jeugdraad.

Waar kan ik nog subsidies aanvragen?

Materiaal uitlenen

Licht- en theatermateriaal

Groepen en organisaties kunnen bij Zinnema voordelig materiaal huren:
Veeweidestraat 24-26 - 02 555 06 00 - welkom@zinnema.be - www.zinnema.be

Sport- en spelmateriaal

Nederlandstalige sociaal-culturele, sport- en jeugdverenigingen uit Brussels Hoofdstedelijk kunnen gratis sport- en spelmateriaal lenen bij de VGC-uitleendienst. Verenigingen kunnen ook sportmaterieel lenen bij Sport.Vlaanderen.

Audiovisueel materiaal

Nederlandstalige sociaal-culturele, sport- en jeugdverenigingen uit Brussels Hoofdstedelijk kunnen tegen een vergoeding audiovisueel materiaal lenen bij de VGC-uitleendienst.

Maak reclame voor jouw culturele activiteiten

 • Activiteiten aankondigen: Nederlandstalige verenigingen kunnen activiteiten laten aankondigen in de agenda van deze website, in de Cultuurkalender van De Rinck en in Anderlecht Contact door een e-mail te sturen naar anderlechtcontact@anderlecht.brussels.
 • Affiches en flyers: kan je op de Nederlandstalige Cultuurdienst bezorgen om te worden aangeplakt aan de 40 officiële aanplakborden en/of in de gemeentelijke openbare gebouwen.
 • Op de facebookpagina van Cultuurdienst Anderlecht kunnen wij jou cultureel evenement in Anderlecht delen. Geef ons een seintje via Facebook of per email: cultuur@anderlecht.brussels