Covid-19 : Maskers : Vragen & Antwoorden

Wat doet de gemeente sinds het begin van de crisis?

Sinds het begin van de crisis volgt de gemeente de instructies van de nationale veiligheidsraad en de gewestelijke veiligheidsraad op. De chirurgische maskers werden prioritair aan het verplegend personeel uitgedeeld.

De laatste weken heeft de gemeente ook gezorgd voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de gewestelijke en federale overheid worden verstrekt aan het verplegend personeel, de woonzorgcentra en de zorgcentra. Al het personeel in de frontlinie van de pandemie werd voorzien van beschermingsmiddelen.

Produceert Anderlecht mondmaskers?

De gemeente heeft niet op de laatste beslissingen van de veiligheidsraad gewacht om de productie van stoffen maskers op te starten. Op initiatief van het college werden, dankzij een netwerk van Anderlechtse vrijwilligers en verenigingen, de voorbije drie weken meer dan 7000 stoffen maskers gemaakt.

Deze maskers werden prioritair verdeeld aan de eerstelijnswerkers in Anderlecht, de verschillende gemeentediensten, het OCMW, de scholen van alle netwerken, de kinderdagverblijven, de persoonlijke hulpverlening en de sociale diensten, in het bijzonder aan daklozen. Ons doel is de bescherming van de werknemers te waarborgen om de continuïteit van essentiële dienstverlening aan de bevolking te garanderen.

Hoe maak ik mijn eigen mondmasker?

De gemeente dankt de vrijwilligers en moedigt hen aan om hun inspanningen verder te zetten en zoveel mogelijk mondmaskers te naaien. Tutorials zijn op de volgende website beschikbaar: maakjemondmasker.be. Doe dus zeker mee met de nationale naaiactie. Het inzamelpunt voor de mondmaskers is het Gezondheidscentrum (d'Aumalestraat 21). De gemeente staat in voor de verdeling van deze mondmaskers onder de doelgroepen.

Zullen filters worden verdeeld ?

De gemeente Anderlecht heeft van de federale overheid een eerste voorraad filtermateriaal ontvangen. Deze filters kunnen in zelfgemaakte maskers geplaatst worden. Burgers die een exemplaar wensen te ontvangen, kunnen contact opnemen met de cel Anderlecht-Info van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.

Tel.: 02/558.08.00
E-mail : info@anderlecht.brussels

Dit filtermateriaal wordt enkele dagen na uw aanvraag door de gemeentediensten bij u thuis afgeleverd.

Krijg ik binnenkort een mondmasker?

De nationale veiligheidsraad heeft besloten dat alle inwoners van het Belgische grondgebied ten minste één beschermingsmasker moeten krijgen. Er worden verschillende initiatieven genomen om de bevolking tijdens de versoepelingsfase van een mondmasker te voorzien.

Volksgezondheid en de aankoop van maskers zijn bevoegdheden van de federale overheid. Met de steun van Defensie, heeft deze aangekondigd 12 miljoen maskers onder de gehele bevolking te verspreiden.

In samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zijn beurt 1.200.000 maskers besteld die aan elke inwoner van het gewest moeten worden uitgedeeld.

Wanneer de bestellingen zijn aangekomen, zal elke inwoner dus twee maskers voor persoonlijk gebruik ontvangen.

Door de omvang van deze bestellingen, zal de levering van maskers door het gewest en de federale staat wat tijd vergen. De gemeente gaat dus tot actie over en heeft 30.000 stoffen maskers besteld. Deze mondmaskers zullen vanaf maandag 11 mei prioritair verdeeld worden aan de mensen die het meeste risico lopen. Indien nodig zal de gemeente extra bestellingen voor stoffen maskers plaatsen.

Stoffen maskers zullen prioritair worden uitgedeeld aan de meest kwetsbare personen, namelijk 65-plussers (met uitzondering van woonzorgcentra), via distributie door de gemeentediensten in een enveloppe, met een persoonlijke brief.

Naast deze 30.000 maskers wil de gemeente ook specifieke maskers voor slechthorenden bestellen. Er komt een specifieke mededeling om elke geïnteresseerde burger te informeren zodra het gemeentebestuur een oplossing heeft gevonden.

Volstaat een mondmasker als enige bescherming? Niets kan de basisregels vervangen. Als u geen masker bij de hand hebt, bedek dan uw neus en mond met een sjaal of bandana.

Men mag vooral niet vergeten dat het dragen van een masker het gevoel kan geven beschermd te zijn, tot het punt dat men de basisregels vergeet (1,5 m afstand houden, uw handen regelmatig wassen, in uw elleboog hoesten en niezen, een wegwerpzakdoekje gebruiken).

Het masker is een aanvullend hulpmiddel dat de strikte naleving van de gedragsregels sinds het begin van de crisis versterkt.