Religion? Kitend¡


Ik imiteer niet. Ik belichaam.

 

Het gebied wat we tegenwoordig meestal la sape noemen, oorspronkelijk afkomstig uit het Kongo-koninkrijk, intrigeert. Beschouwd als een denkbeeldig territorium waar denkbeeldige identiteiten rondwaren, stelt la sape vraagtekens bij de recuperatie van de dominante cultuur en de complexiteit van postkoloniale identiteiten. Maar bovenal stelt het een model van individuele emancipatie voor waardoor 'de sapper' zijn relatie met Nzambi ya Mpungu (her-)bevestigt, en dat is de incarnatie van schoonheid in al zijn vormen. Dus los van de kleding van deze makers, is er een achterliggende oproep om te reizen, een odyssee waarin het lichaam zijn heil vindt in de cultus van de klauw. (Meer: op zinnema.be)

Andere data

  • 2020-02-15 20:00:00 UTC