Covid-19 : Begeleidende maatregelen

Beste Anderlechtenaar,

Zoals u weet, heeft de Nationale Veiligheidsraad dinsdag besloten dat, naast de beperkte toegang tot handelszaken, verplaatsingen en bijeenkomsten ernstig worden beperkt. Deze maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van de epidemie te vertragen, zodat de capaciteit van onze ziekenhuizen nooit wordt overschreden en men altijd in staat zal zijn om de meest getroffen patiënten te verzorgen.

Op het niveau van de gemeentelijke overheden, volgt een crisisgroep onder mijn voorzitterschap sinds het begin van de epidemie dagelijks de evolutie van de situatie op en neemt deze alle nodige maatregelen om de gevolgen ervan te begeleiden.

De komende weken worden cruciaal. Samen moeten we een onzichtbare maar gevaarlijke vijand verslaan. Ik doe een beroep op uw verantwoordelijkheidszin door u te vragen thuis te blijven en alleen buiten te komen als dit absoluut noodzakelijk is. Het is belangrijk voor zichzelf en voor anderen te zorgen!

Natuurlijk is dit niet altijd eenvoudig en heeft niet iedereen de mogelijkheid om hulp of de nodige informatie te krijgen.

 • Voor alle vragen met betrekking tot de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus :
  • info@anderlecht.brussels
  • 02/558.08.00 (maandag tot vrijdag van 8 tot 16u)
  • www.anderlecht.be
  • Facebook : 1070 Anderlecht
    
 • In geval van moeilijkheden in het dagelijkse leven voor geïsoleerde of kwetsbare mensen:

02/559.71.01
(maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

 

Aarzel niet om dit nummer door te geven aan geïsoleerde personen in uw buurt.

In deze moeilijke tijden zijn onze gedachten bij de zieken en hun families. Ik prijs ook de moed van het medisch personeel en de hulpdiensten die primordiale eerstelijnszorg bieden. Ik denk ook aan het overheidspersoneel dat, ondanks de risico's, essentiële diensten aan de bevolking blijft leveren. Ik dank hen namens alle Anderlechtenaren.

Samen komen we door deze crisis heen!

De wnd. burgemeester, Fabrice CUMPS