GFS De Beverboom

Schoolkalender

Schoolbrochure

Schoolreglement

Inschrijvingen

Contact

Partners

Welkom!


De Beverboom biedt kleuters en lagere schoolkinderen actief onderwijs aan. Ontdekken, daar draait het om. Niet enkel binnen in de school, maar ook erbuiten: we gaan op stap in de buurt en in het vele groen rondom ons. Deze aanpak prikkelt de creativiteit, betrokkenheid en de zin voor initiatief van de kinderen. Bij ons krijg je een totale ontwikkeling mee, met aandacht voor je eigenheid.

Zo dromen we ervan om:

kinderen tot sterke en gelukkige persoonlijkheden te laten ontwikkelen, die zichzelf op een respectvolle manier uitdrukken;
kinderen zin te geven om de wereld te verkennen en in vraag te stellen;
met alle betrokkenen op school een coöperatieve gemeenschap te vormen waar we op elkaar kunnen steunen.

Deze missie geven we vorm via de Freinet-pedagogie. Enkele uitgangspunten zijn zoveel mogelijk vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen, al doende leren, samenwerken...

Ouders, kinderen en leerkrachten maken samen school in De Beverboomgemeenschap. We willen alle partners zoveel mogelijk betrekken in het schoolgebeuren en samen een omgeving creëren waar kinderen kunnen groeien.

 

Praktische informatie

Schooluren

Wat

Start

Einde

Ochtend opvang

07u00

08u35

Onthaal

08u35

08u45

Klastijd

08u45

10u25

Speeltijd

10u25

10u40

Klastijd

10u40

12u20

Middagspeeltijd

12u20

13u35

Klastijd

13u35

15u20

Einde schooldag

15u20 (op woensdag om 12u20)

 

Naschoolse opvang

15u30

18u20 (op woensdag om 18u)

 

Financieel

Op De Beverboom is al het schoolmateriaal gratis.

Kleuter : Elk schooljaar wordt per kleuter maximum €55 aangerekend voor daguitstappen, zwemmen en het kamp.

Lager : Elk schooljaar wordt per leerling maximum €105 aangerekend voor daguitstappen, zwemmen en het kamp.

 

Zwemmen

Alle leerlingen van de lagere school gaan zwemmen.

Voor leerlingen van het derde leerjaar is het zwemmen gratis.

Alle andere leerlingen betalen € 3 per zwembeurt.

De data van het zwemmen ontvangen jullie bij de start van het schooljaar.

 

Voor- en naschoolse opvang

Op De Beverboom bieden we voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen waarvan beide ouders werken.

Bij de start van het schooljaar vragen we een werkattest aan beide ouders. 

 

De opvang wordt georganiseerd door Gemeente Anderlecht en is betalend:

€0.80 per dagdeel - sociaal tarief = €0.40

€1,60 per dag - sociaal tarief = €0.80

Vanaf het derde kind is de opvang gratis.

 

Warme maaltijden

De school biedt warme maaltijden aan (soep + maaltijd + dessert).

Kleuter : €2,89 per dag - sociaal tarief = €1.39

Lager : €3,42 per dag - sociaal tarief = €1.62

 

Sport

De Beverboom heeft een eigen turnzaal.

Elke klas turnt minstens 2 uur per week. Regelmatig worden er sportactiviteiten buiten de school georganiseerd.

 

Lesaanbod

Onderwijsniveau : Basisonderwijs

Kleuteronderwijs

Instapklas

1ste kleuterklas

2de kleuterklas

3de kleuterklas

Lager onderwijs

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

Onderwijsnet

Gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO)

Onderwijskoepel

OVSG: Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten

Leermethode

Freinetmethode

 


Inschrijvingen

Gemeentelijke Freinetschool De Beverboom

Meld je kind aan
Om in te schrijven in een kleuter- of lagere school moet je je kind eerst online aanmelden. Een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je als ouder digitaal opgeeft voor welke scholen je interesse hebt. Na de aanmeldingsperiode verdeelt de computer de aangemelde leerlingen over de vrije plaatsen. Pas dan weet je in welke school je kunt inschrijven.

https://inschrijveninbrussel.be

Gelieve de school te contacteren voor meer informatie.


Partners

https://www.clbnbrussel.be/
https://www.vgc.be/
https://www.onderwijsinbrussel.be/
https://www.ovsg.be/
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl

Contact

Secretariaat:

Marie-Ange Cockelaere

E-mail: gfsdebeverboomsecretariaat@anderlecht.brussels

Tel.: 02 431 94 60

 

Coördinator:

Yana Kiekens

E-mail: gfsdebeverboom@anderlecht.brussels

Tel.: 02 525 01 98

 

Adres:

Itterbeekse Laan 226 1070 Anderlecht