Huishoudelijk afval

Welke zak gebruik ik?

  • Witte zak : niet-recycleerbaar restafval, zoals plastic bakjes en zilverpapier.
  • Blauwe zak : PMD-verpakkingen, zoals plastic flessen, blikjes, bad- en doucheproducten en drankkartons.
  • Gele zak : voor papier en karton, zoals kranten, tijdschriften en kartonnen dozen.
  • Oranje zak : Etensresten, composteerbare verpakkingen, enz.
  • Groene zak : tuinafval, zoals takken, bloemen en onkruid.

Vanaf deze maandag 15 mei 2023 word een nieuwe kalender om uw vuilniszakken buiten te sorteren. Anderlecht is in 4 afvalophaalzones opgedeeld . Om uw zone en uw nieuwe kalender te kennen, volgens de instructies van deze document. Voor meer info over jouw kalender en over het juist sorteren van je afval kan je terecht op https://www.arp-gan.be/nl/kalender-buitenzetten-van-de-zakken of bij 0800/981 81.

Je plaatst de zakken op het voetpad, tegen de gevel van je woning. Het is ten strengste verboden om zakken aan de voet van de bomen te plaatsen.

Opgelet : Het naleven van de uren voor ophaling van de vuilniszakken is een verplichting. Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen op basis van het “Gemeentelijke belasting voor de reiniging van de openbare ruimte” of een administratieve sanctie op basis van artikel 28§1 van het Algemeen Politiereglement.

Wil je je hoeveelheid afval verminderen? Doe mee met zero afval. Contacteer dan de cel Duurzame Ontwikkeling/milieuraadgeving